Lokaal memorandum 2018

Er is geen enkele beleid dat een grotere en directere impact heeft op een horecaonderneming dan het lokale beleid. Geen enkele besluitvormer staat dichter bij het lokale ondernemerschap. De verkiezingen voor nieuwe provincieraden, gemeenteraden en districtsraden van 2018 zijn dus van zeer groot belang voor de horeca.

Hoewel oktober 2018 nog veraf lijkt, is het opportuun dat Horeca Vlaanderen nu reeds een lokaal memorandum lanceert. Vooraleer de verkiezingscampagne losbarst, zal elke partij zich immers beraden over een stevig partijprogramma. We nodigen alle partijen uit om zich via ons memorandum te stofferen over de leefwereld van de lokale horecaondernemer. Bovendien stopt de opdracht van dit memorandum niet bij de verkiezingen zelf. Daarna begint pas het echte werk. Wanneer de coalities gesloten worden en de bestuursakkoorden geschreven, hopen we dat dit memorandum een nuttig en nodig instrument kan zijn.

Het lokaal memorandum van Horeca Vlaanderen werd geschreven in Brussel en kan dus nooit de realiteit van alle Vlaamse gemeenten en provincies weergeven. Toch is het niet vanuit een ivoren toren neergepend. Met hulp van Iris Vererfven van de Universiteit Gent werd een ruime bevraging georganiseerd binnen de bestuursleden van Horeca Vlaanderen en werd met heel wat lokale stakeholders gepraat. Het is op basis van deze input dat dit algemene memorandum tot stand kwam.

Uiteraard is het aan onze lokale beroepsverenigingen om hierbij ook de specifieke lokale aandachtspunten toe te voegen.

Het memorandum focust hoofdzakelijk op de bevoegdheden van de gemeenten en de districten. In een laatste hoofdstuk wordt ook naar de provincies gekeken.

We hopen alvast dat we in 2024 kunnen terugblikken op heel wat nieuwe realisaties vanuit deze insteek.

Veel succes met de verkiezingen! 

 

Het lokaal memorandum van Horeca Vlaanderen bestaat uit acht hoofdstukken. Hieronder kan u elk hoofdstuk apart nalezen.
Het volledige memorandum kan u hier downloaden (PDF)

 

  1. ALGEMEEN HORECABELEID

  2. TOERISME

  3. ECONOMIE

  4. FINANCIËN

  5. CULTUUR & FEEST

  6. MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

  7. LEEFMILIEU

  8. PROVINCIALE VERKIEZINGEN

 

7190_cover