2. TOERISME

2.1. Toeristische promotie en aanbod

Toerismebeleid in een gemeente is vaak een onderdeel van het cultuurbeleid. Dit is een groot misverstand. Toerisme wordt zo gelijk gesteld aan cultureel erfgoed. Maar toerisme is meer dan dat en is vooral een groeiende economische sector. In Vlaanderen wordt bijna 6% van ons BBP door toerisme gecreëerd. In gans Europa is de sector de tweede belangrijkste werkgever, met veel werk voor laaggeschoolden. Elke gemeente moet daarom nadenken over zijn toeristische aantrekkingskracht en deze op een slimme manier uitspelen.

De horecasector moet een volwaardige partner in het toerismebeleid zijn. De meeste toeristische tewerkstelling wordt immers gecreëerd in de hotels, restaurants en cafés.   Horecaondernemers kunnen bovendien als ambassadeur van het lokale toerismebeleid optreden.

Daarnaast is ook de horeca zelf een toeristische aantrekkingspool. Neem de promotie van de eet-, drink- en tafelcultuur in uw gemeente op. Promoot de streekproducten of het lokaal bier en laat weten waar dit genuttigd kan worden. Ontwikkel zelf toeristische producten rond de trekpleisters die u heeft, en betrek daarbij de lokale horeca. En als u de toerist kan verleiden om meerdere nachten in de gemeente te blijven overnachten, wordt de opbrengst nog groter.

Ook hier is het van groot belang dat de toeristische initiatieven en promotie in goed overleg met de horeca zelf tot stand komt.

Beleidsvoorstellen

·         Elke gemeente heeft een schepen van toerisme nodig. Liefst wordt deze bevoegdheid toegevoegd aan die van de schepen van economie.

·         Ontwikkel een toeristische promotie en aanbod in overleg met de horeca.

·         Informeer de toerist via een afzonderlijke toeristische website of duidelijke toeristische pagina’s. Voeg hierbij ook het aanbod van restaurants, cafés en hotels en B&B’s.

 

 2.2. Logiesbeleid (of: wat te doen met Airbnb?)

Probleemstelling

Niet elke gemeente is een toeristische trekpleister met een uitgebouwd aanbod aan logiesmogelijkheden. Maar evengoed zijn er weinig gemeenten die over geen enkel aanbod beschikken, soms zelfs zonder dat de gemeentelijke overheid er zich goed van bewust is. Het is dus wijs als gemeente om stil te staan bij een logiesbeleid.

Maak een correcte lijst op van alle logies die aangemeld zijn bij Toerisme Vlaanderen in de gemeente. Deze kan u via uw (toeristische) website promoten. Weet ook dat elke toerist die u rechtstreeks naar het hotel of de B&B kan leiden, het meest opbrengt voor de ondernemer. Hier vallen de hoge kosten van tussenpersonen zoals Booking.com weg. Daarnaast zal letterlijk geen enkele gemeente kunnen ontsnappen aan de nood om een beleid te voeren omtrent Airbnb.

Via Airbnb kunnen particulieren eenvoudig kamers (of zelfs woningen of appartementen) aanbieden aan de toeristische markt. Dit platform kent een exponentieel succes, waarbij er waarschijnlijk geen enkele gemeente in Vlaanderen is waar geen aanbod via Airbnb te vinden is. Een gemeente doet er echter goed aan hier een doordacht beleid rond te voeren. Logiesaanbod via Airbnb is niet noodzakelijk illegaal, maar kan het wel zijn. Illegaal logiesaanbod leidt niet alleen tot deloyale concurrentie met het reguliere aanbod, maar doet ook vragen rijzen rond het volgen van de regels van brandveiligheid, voedselveiligheid, fiscaliteit en veiligheid. Bovendien blijkt het aanbod zich niet te beperken tot de occasionele verhuurder, maar stijgt het aantal aanbieders bij Airbnb die meerdere logies aanbieden. Dit kan druk zetten op huurprijzen in bepaalde wijken. In huurgebouwen is het aanbieden van logies bovendien vaak strijdig met de huurcontracten en blokreglementen.

Steden en gemeenten hebben de bevoegdheid om op te treden. Horeca Vlaanderen dringt erop aan dat zij dit doen door het beleid vanuit de gemeente in overeenstemming te brengen met het Vlaams logiesdecreet en indien nodig bijkomende voorwaarden op te leggen. Volgens het logiesdecreet moet ook elk Airbnb-aanbod aangemeld zijn én moet het voldoen aan de basisvoorwaarden van het toeristisch logies, waaronder brandveiligheid en hygiëne. Aangezien het aanbod op Airbnb meestal ‘anoniem’ gebeurt, kan de gemeente een belangrijke rol spelen in het handhavingsbeleid van het logiesdecreet. Verder kunnen steden en gemeenten ingrijpen door een maximaal aantal verhuurde nachten per jaar op te leggen en erop toe te zien dat dezelfde regels op Airbnb van toepassing zijn als op ander logies.

Beleidsvoorstellen

·         Gemeenten promoten hun aangemeld logiesaanbod.

·         Gemeenten zijn een expliciete partner voor de Vlaamse overheid in het handhaven van het logiesdecreet, meer bepaald in de controle op het Airbnb-aanbod.