1.ALGEMEEN HORECABELEID

 1.1. Het horecabeleidsplan

Probleemstelling

Horeca vervult een centrale plek in het gemeentelijk leven. Het economische aandeel van de horecasector is aanzienlijk . Gemeenten beschouwen horeca soms iets teveel als een organisch gegeven dat groeit en verdwijnt. Het is belangrijk na te denken over de plaats, de functie en de mogelijkheden die de horeca heeft in de gemeente.

De beste en meest grondige manier om een horecabeleid uit te werken is aan de hand van een formeel horecabeleidsplan. Dit beleidsplan is een draaiboek om horeca in steden en gemeenten kwalitatief tot een hoger niveau te tillen. Horecabeleid heeft raakpunten met heel wat beleidsdomeinen zoals economie, stedenbouw, toerisme, jeugd, veiligheid en preventie, leefmilieu enz. Een eenduidig en sterk horecabeleid vraagt daarom uitgebreid overleg en coördinatie. Een horecabeleidsplan kan op verschillende manieren aangepakt worden. Het kan gebaseerd zijn op een ruim onderzoek, maar het kan ook een korter visiedocument zijn. Het allerbelangrijkste is dat het in samenwerking met de horecaondernemers opgesteld wordt. De beste spreekbuis voor hen is de lokale beroepsvereniging van Horeca Vlaanderen. Kenniscentrum Guidea biedt een tool aan om tot een horecabeleidsplan te komen en ontwikkelde in samenwerking met VVSG een “Horecabeleidsplan Light”. Aan de hand van dit plan kunnen gemeenten zelf horecabeleidsplannen of onderdelen ervan opmaken. 

De realisatie van een horecaplan is een werk van vele jaren. Zowel door invloed van de tijd als door praktische problemen zal er geregeld bijgestuurd moeten worden. Hier moet weer gebruik gemaakt worden van de expertise die de horecaondernemers zelf hebben. Een horeca-coach kan op dit vlak een cruciale rol inspelen. Ten slotte kan een horecabeleidsplan en een winkelplan samengevoegd worden tot eenzelfde beleidsplan. Beide domeinen zijn sterk verbonden met elkaar. Hier moet rekening gehouden worden met het feit dat horeca-uitbaters op een ander moment beschikbaar zijn dan winkeliers.

Beleidsvoorstellen

·         Elke gemeente ontwikkelt een eigen horecabeleidsplan.

·         Naargelang de omvang van de lokale horeca kan men opteren voor een volledig horecabeleidsplan of een light-versie.

 1.2. Overlegcultuur

Probleemstelling

Steden en gemeenten nemen vele initiatieven. Deze initiatieven kunnen geregeld een grote impact hebben op een horecazaak. Worden parkeerplaatsen tijdelijk opgeofferd voor een event? Doet de gemeente een bijzondere actie om toeristen aan te trekken? Zal de straat onderbroken worden? Allemaal zaken die soms (moeten) gebeuren, maar die de nodige wrevel opleveren wanneer het onverwacht is. Erger wordt het zelfs wanneer de ene gemeentedienst niet op de hoogte is van mogelijke ingrepen of acties van de andere gemeentedienst.

Alles valt of staat met goede communicatie. Vele problemen kunnen voorkomen worden wanneer de gemeente tijdig met de horecaondernemers overlegt. Op die manier is iedereen niet alleen tijdig gewaarschuwd, maar kunnen plannen ook bijgestuurd worden. Wie weet er beter dan de lokale horecaondernemer hoe de situatie lokaal is? Het geeft de ondernemers ook de kans om eventueel zelfs eigen initiatieven te ontwikkelen, in aanvulling van de gemeente.

De beste situatie is wanneer er in de gemeentelijke administratie één persoon verantwoordelijk is voor de relaties met de horeca. Deze horeca-coach kent het werkveld, anticipeert op de gevoeligheden en ziet opportuniteiten.

Beleidsvoorstellen

·         Installeer een structureel overlegplatform tussen de horeca en het gemeentebestuur. Liefst staat deze nog los van een eventueel middenstandsoverleg: horecaondernemers kunnen niet op dezelfde ogenblikken vergaderen als de andere middenstanders.

·         Voor een heel aantal zaken kan het interessant zijn om een horeca-overleg te voorzien voor een cluster van gemeenten.   Welke zijn de gezamenlijke toeristische troeven? Hoe de culinaire parels of uitgangsbuurten uitspelen? Enkele gemeenten samen kunnen een interessante aantrekkingspool vormen en kunnen samen problemen aanpakken.

·         Duid een horecacoach aan. In grotere horecakernen is dit een meer dan voltijdse taak. In kleinere kernen kan dit een deeltijdse opdracht zijn. Belangrijk is dat er een aanspreekbaar persoon is die de horeca goed kent.

·         Zet ondernemers niet voor voldongen feiten, maar zorg ervoor dat alle zaken met een zekere impact op voorhand overlegd werden.

·         Hou zelf een databank bij met alle horecazaken in de gemeente. De horeca is een sector die voortdurend in verandering is. Zo weet u met wie u moet spreken. Op www.horecavlaanderen.be vindt u de voorzitter van uw lokale beroepsvereniging terug. Hij is uw eerste aanspreekpunt.