82w5vzsg4p

Sluit je vandaag nog aan!

Het lidmaatschap van Horeca Vlaanderen is een must voor iedere horeca-uitbater die goed geïnformeerd wil zijn en wil blijven gaan voor een betere horeca! Bovendien komen wij iedere dag opnieuw op voor jouw belangen en maak je samen met je collega’s deel uit van het grootste horecanetwerk. Sluit je dus snel aan, want samen staan we sterk!

#samensterk

 

Ecocheques: exclusieve ledenkorting bij Edenred

De cao ecocheques geldt voor onbepaalde duur en voorziet in de toekenning van ecocheques voor een bedrag van maximum 250 euro per jaar. Voor deeltijdse werknemers wordt dit recht pro rata toegekend. Je kan er ook voor kiezen de ecocheques te vervangen door een gelijkwaardig voordeel zoals een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques. Let op: je hebt hiervoor nog de tijd tot 31 december. Heb je op 31 december geen actie ondernomen, dan moet je dus alsnog ecocheques betalen.

Wie komt in aanmerking voor ecocheques en wie niet?  Elke werknemer tewerkgesteld in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf; ongeacht of dat in een voltijds of deeltijds regime is. Genieten niet van het voordeel: studenten onderworpen aan de voordelige solidariteitsbijdragen. 

Je kan er ook voor kiezen om elektronische ecocheques toe te kennen. Zorg er in dat geval voor dat je daarover ofwel een cao ofwel een aparte overeenkomst met de werknemers afsluit. Zorg er in dat laatste geval ook voor dat het arbeidsreglement wordt aangepast.

Om gebruik te maken van het voordeeltarief moet je ingelogd zijn. Ecocheques bestellen kan via deze link.

 

Deeltijdse werknemers hebben recht op de bedragen van 250 euro berekend als volgt: bedrag voor een voltijdse werknemer × het aantal in de loop van de referteperiode effectief gepresteerde of gelijkgestelde dagen, gedeeld door 260.
Indien het arbeidsstelsel van de voltijds tewerkgestelde werknemers 6 dagen per week bedraagt, moet dit aantal gedeeld worden door 312 (in plaats van 260). Elke effectieve of gelijkgestelde dagprestatie telt voor één dag, ongeacht de duur van de dagprestatie. Dezelfde regels zijn van toepassing op gelegenheidswerknemers.

Voor elke werknemer die niet gedurende de volledige referteperiode via een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden is (onvolledige prestaties), wordt het bedrag van de ecocheques verhoudingsgewijs verminderd volgens de volgende regel: max. bedrag × aantal volledige kalendermaanden gedekt door de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode gedeeld door 12. Voor onvolledige kalendermaanden wordt de premie berekend volgens de regels van toepassing op deeltijdse werknemers (op basis van het aantal effectief gepresteerde dagen of gelijkgestelde dagen). Het totale bedrag van de ecocheques is dan de som van beide resultaten.

 
 

Edenred-Color-RGB.PNG

 

Voordeeltarief voor leden van Horeca Vlaanderen

 

Elektronische ecocheques

De voordelen van de elektronische Ticket EcoCheque®: De meest eenvoudige oplossing”

 

 • Dezelfde kaart als voor Ticket Restaurant®. ( multi-product kaart) .
 • De betaling gebeurt tot op de cent nauwkeurig
 • Gedaan met vergeten of verloren cheques : De werknemer heeft zijn ecocheques steeds op zak en kan zijn koopkracht gemakkelijker gebruiken voor dagelijkse aankopen.
 • Herinneringse-mail om de cheques op tijd te gebruiken
 • Dankzij het gebruik van het INSZ-nummer, geen kaartbestelling (impliciete bestelling)
 • Eerst gestorte bedrag gaat het eerste van de rekening (FIFO)
 • PIN-code of niet, aan uw werknemer de keuze
 • Betaling met of zonder contact (met een limiet voor transacties zonder contact);
 • De mogelijkheid om online aankopen te doen en te betalen met de Edenred-kaart;
 • Een exclusiviteitscontract (maaltijdcheques en ecocheques) met de interimsector FEDERGON+ Overdraagbaarheid van de kaart: de werknemer bewaart dezelfde kaart ook als hij verandert van werkgever
 • Het grootste netwerk van handelaars, bestaande voornamelijk uit buurtwinkels, speciaalzaken, kleinere ketens
 • Zelfe wettelijke karder als de papieren versie
 • Geldigheid van de kaart: 5 jaar

 

Bijkomend : De lijst met artikelen die met ecocheques kunnen worden betaald, is verder uitgebreid én werd verduidelijkt om het de gebruiker nog gemakkelijker te maken. http://ticketecocheque.be

 

Hoe bestellen (procedure) ?

Als u elektronische Ticket EcoCheque® of Ticket Restaurant®bestelt, dan komen deze rechtstreeks op een rekening waar u aan kunt met de Edenred-kaart.

Hebben uw medewerkers nog geen Edenred-kaart? Bij bestelling van elektronische cheques wordt automatisch een Edenred-kaart geleverd aan deze medewerkers. De ecocheques of maaltijdcheques zijn meteen beschikbaar bij ontvangst van de kaart

 

Uw werknemers maken reeds gebruik van de Edenred-kaart

Bestellen : U bestelt Ticket EcoCheque®via een voorgeformatteerd bestand (zie onder)

Opladen : De ecocheques worden rechtstreeks op een rekening gestort waar u toegang tot hebt met de kaart

De begunstigde gebruikt de kaart

 

Uw werknemers beschikken nog niet over de Edenred-kaart.

Bestellen : U bestelt Ticket EcoCheque®via een voorgeformatteerd bestand (zie onder)

Levering van de kaart bij de onderneming

De kaarten activeren : Bij levering in de onderneming activeert u de kaarten via onze Klantenruimte.

Opladen : De ecocheques worden rechtstreeks op een rekening gestort

De begunstigde gebruikt de kaart

 

 

Voordeeltarief voor de leden

Aankoopkaart : 1€ per jaar ( 5€ de kaart) geldig 5 jaar

Voor de eerste 3 tranches ( aankoopkaart inbegrepen)

Voordeel onder elektronische vorm: er zijn geen jaarlijkse leveringskosten voor de levering van de cheques evenals de beveiligdtransportkosten lopend tot 30€ in functie van het bestelvome !

 

bestelvolume

Vaste kosten per bestelling

Herlaadkost per persoon

0€ - 25,99€

7€

0€

26€ - 50,99€

10€

0€

51€ - 400,99€

15€

0€

401€ - 499,99€

3,75 %

2,1€

501€ - 750,99€

3,75 %

2,1€

751€ - 1 250,99€

3,75 %

1,9€

1 251€ - 1 999,99€

3,75 %

1,6€

2 000€ - 2 499,99€

3,75 %

1,5€

2 500€ - 5 999,99€

3,75 %

0,65€

6 000€ - 9 999,99€

3,75 %

0,40€

10 000€ - 24 999,99€

3,75 %

0,16€

25 000€ - 49 999,99€

3,75 %

0,085€

50 000€ - 99 999,99€

3,75 %

0,045€

100 000€ - 199 999,99€

3,75 %

0,025€

200 000€ - 499 999,99€

3,75 %

0,013€

Plus de 500 000€

3,75 %

0,006€

 

 

Levering kaart

Aanntal kaarten

Prijs

1 - 3

0€

4 - 15

10€ per levering

Meer dan 15

20€ per levering

 

Gedrukte ecocheques

Ook voor de gedrukte cheques sloot Horeca Vlaanderen met Edenred een overeenkomst af om de leden een voordeeltarief te kunnen toestaan voor de aankoop van ecocheques.  Dit komt samengevat op het volgende neer:

Voor alle volumes aan ecocheques van 1 - 25 euro wordt er een forfaitair tarief toegepast van 7 euro (inbegrepen prestatievergoeding en leveringskosten);
Voor alle volumes aan ecocheques van 26 - 50 euro wordt er een forfaitair tarief toegepast van 10 euro (inbegrepen prestatievergoeding en leveringskosten);
Voor alle volumes aan ecocheques van 51 - 400 euro wordt er een forfaitair tarief toegepast van 15 euro (inbegrepen prestatievergoeding en leveringskosten); 
Voor alle volumes aan ecocheques van meer dan 400 euro wordt er wordt er een prestatievergoeding van 3,75 %  toegekend (ipv 7%) + 20 euro aan leveringskosten.

Naar aanleiding van de publicatie van het K.B.18/03/2014 over het verplicht beveiligd transport van papieren cheques, worden de leveringskosten verhoogd met 6 EUR voor bestellingen lager dan 7500 EUR en 30 EUR voor bestellingen boven de 7500 EUR. Dit supplement zal worden opgenomen op uw factuur met de vermelding «Supplement beveiligd transport (KB 18-03-14)

 

Om gebruik te maken van het voordeeltarief moet u aangelogd zijn. Ecocheques bestellen kan via deze link.