INLOGGEN     HOME     CONTACT

 

Brouwerijcontracten versoepeld vanaf 1 maart 2018

 

Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel, Horeca Wallonië, De Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische drankenhandelaars ondertekenden in december 2015 een gedragscode die de brouwerijcontacten voor een deel heeft versoepeld. Initieel waren deze versoepelingen enkel van toepassingen voor contracten afgesloten, verlengd of gewijzigd vanaf 1 maart 2016, maar vanaf 1 maart 2018 zijn ze ook van toepassing voor alle bestaande contracten.

De vaak erg strikte brouwerijcontracten waren al lang een doorn in het oog van Horeca Vlaanderen. Op vraag van Horeca Vlaanderen werd deze materie opgenomen in het federaal regeerakkoord. Op initiatief van ministers Peeters en Borsus werden de partners samen geroepen met deze nieuwe gedragscode als gevolg. De meest extreme uitwassen worden aangepakt. De ondernemer krijgt meer vrijheid, transparantie en rechtszekerheid. De volledige problematiek is niet opgelost, maar er is een belangrijke stap gezet. Volgend jaar staat een eerste evaluatie gepland.

 

Ondernemer wordt versterkt

Met de gedragscode worden ondernemers versterkt. Een aantal clausules in de contracten worden per definitie verboden. Zo mag de brouwer of drankenhandelaar geen verplichtingen meer opleggen betreffende openingsuren of –dagen (als de horecabestemming van het onroerend goed wordt nageleefd), private aankopen, toekomstige uitbatingen en verkoopprijzen.

Minimale afnameverplichtingen

De minimale afnameverplichtingen blijven bestaan, maar moeten uitgaan van een realistische benadering rekening houdend met een correct rendement voor alle partijen. Ze zullen ook jaarlijks worden geëvalueerd. Daarnaast worden situaties van overmacht verplicht in rekening gebracht en zijn er in geval van verbreking afspraken over maximale vergoedingen.

Exclusiviteit

In de gedragscode zijn afspraken gemaakt om de exclusiviteit deels in te perken. Er is geen exclusiviteitsverplichting meer mogelijk voor alle goederen die geen dranken zijn én warme dranken, met uitzondering van koffie. Voor sterke dranken geldt een gemoduleerde regeling. Er is een kleine opening wat de exclusiviteit voor bieren betreft: cafébazen zullen vrij minstens twee speciaalbieren op fles mogen kiezen. Deze laatste uitzondering geldt niet voor cafés die in eigendom zijn van een brouwer of drankenhandelaar, diens familie of een verbonden vennootschap.

Horeca Vlaanderen had vooral de exclusiviteit sterker willen inperken, maar de Europese wetgeving laat brouwers en drankenhandelaars toe om dit te bedingen. 

Onze structurele partners

 Lia  CombinatielogoVLAIO  202309_CCV Logo - Tagline - Vertical - CMYK - Image.png Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database