INLOGGEN     HOME     CONTACT

 

Sociaal akkoord

Sectoronderhandeling

Om de 2 jaar onderhandelen de sociale partners binnen de sector horeca over een nieuw sociaal akkoord. De onderhandelingen vinden vaak plaats in moeilijke omstandigheden. De sociale partners staan namelijk steeds voor de moeilijke taak om de welvaart van de werknemer te verzoenen met de leefbaarheid van uw onderneming.

Bovendien vinden de onderhandeling op het niveau van de sector altijd tegen de achtergrond van het Interprofessioneel akkoord (IPA), gesloten door de sociale partners in de groep van 10. 

Belangrijkste element van het IPA is zonder enige twijfel de zogenaamde loonnorm. Dat is het bedrag waarmee de lonen in het land de komende twee jaar maximaal mogen stijgen. Bij de onderhandeling mogen de sectoren geen loonsverhoging doorvoeren die de loonnorm overschrijdt. Voor 2019-2020 bedraagt de loonnomr 1,1 %.

Daarnaast omvat het IPA onder meer bindende afspraken over tijdskrediet, landingsbanen, SWT, ...

 

Sociaal akkoord 2019-2020

Traditioneel beginnen de onderhandelingen doordat de gemeenschappelijk vakbonden hun eisenbundel overhandigen aan de werkgeversorganisaties. Dat gebeurde op 10 mei ll.

Het eisenbundel van de vakbonden vindt u hier:

Gemeenschappelijke eisenbundel Horeca (PC302) – 2019/2020
1. Inleiding
1.1. Aanpassing bevoegdheidsomschrijving PC.
1.2. Herziening functieclassificatie

2. Lonen en premies
2.1. Lonen : maximale verhoging van de minimale en effectieve uurlonen met een vast bedrag in euro (en geen percentage)
2.2. Eindejaarspremie
2.2.1. Gelijkstelling van alle dagen arbeidsongeschiktheid
2.2.2. Aanpassing toekenningsvoorwaarde : 44 werkdagen op de referteperiode
2.2.3. Verduidelijking tekst CAO over de toekenningsvoorwaarden
2.3. Woon-werkverkeer:
2.3.1. Verhoging van de patronale tussenkomst naar analogie met de CAO NAR
2.3.2. Verhoging van de fietsvergoeding tot 0,24 EUR per kilometer
2.3.3. Tenlasteneming door de werkgever als er geen openbaar vervoer meer is
2.4. Economische werkloosheid: indexering
2.5. Zondagpremie: afschaffing van het plafond (max 12 euro)

3. Eindeloopbaanproblematiek
3.1. 2e pijler
3.1.1. Verhoging
3.1.2. Anticiperen op de harmonisatie tussen arbeiders en bedienden in de ondernemingen die hun eigen tweede pijler hebben
3.2. SWT :
3.2.1. Verlenging alle mogelijkheden (CAO NAR)
3.2.2. Capitatieve bijdrage niet terugvorderen bij de werkgever
3.3. Problematiek verlenging van de loopbaan naar 62/67 jaar: extra verlofdagen voor oudere werknemers
3.4. Tijdskrediet : verlenging alle mogelijkheden (CAO NAR)

4. Sociale dialoog
4.1. Verlaging van de drempel syndicale delegatie naar 30 werknemers
4.2. CAO syndicale delegatie: het statuut van de delegees verbeteren
4.3. Syndicale vorming :
4.3.1. Verhoging van het aantal dagen naar 10 dagen
4.3.2. Een extra dag in het jaar van de sociale verkiezingen (wederkerend)

5. Vorming
5.1. Evolutie naar 5 vormingsdagen voor alle werknemers (wet Peeters)

6. Varia
6.1. Verlenging van de CAO’s :
6.1.1. Economische werkloosheid
6.1.2. Risicogroepe

6.2. Arbeidskledij :
6.2.1. De CAO werkuniform herzien
6.2.2. Een CAO arbeidskledij opstellen : vergoeding indien geen levering en/of onderhoud
6.3. Aanpassing CAO arbeidsduur – afwijking deeltijdsen minimale arbeidsduur : sanctie bij niet-naleving van de procedure
6.4. Strijd tegen malafide ondernemingen
6.5. Welzijnsnormen voor kamermeisjes
6.6. Polyvalentie :
6.6.1. hoogste loon
6.6.2. polyvalentiepremie
6.7. Kader CAO kwaliteit van werk
6.8. Onderhandelingsvrijheid op bedrijfsvlak

 

Horeca Vlaanderen zal dit eisenbundel nu analyseren, samen met de andere werkgeversorganisaties van de sector. Daarna zal dit akkoord intensief worden onderhandeld, steeds met de nodige aandacht voor een leefbaar klimaat voor ondernemers.

We houden u op de hoogte.

 

 

Onze structurele partners

Banner structurele partners (1).png