INLOGGEN     HOME     CONTACT

 

Arbeidsreglement

Zodra u één werknemer in dienst hebt, bent u verplicht een arbeidsreglement op te stellen dat voldoet aan de wettelijke vereisten. De wet bepaalt niet alleen wat er allemaal in uw arbeidsreglement moet staan, maar ook welke bijlagen u daaraan verplicht moet toevoegen.

De wet van 8 april 1965 somt een reeks verplichte vermeldingen op. Het betreft de volgende elementen van informatie:  

 • de uurroosters: hierin zijn begrepen de gewone uurroosters; de uurroosters van de deeltijdse werknemers; de uurroosters van de opeenvolgende ploegen; de flexibele uurroosters; de dagen en uren waarop de onderneming toegankelijk is voor de werknemers die buiten de onderneming werken;
 • de wijzen van meting van en controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon;
 • de wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon;
 • de opzeggingstermijnen en de dringende redenen die de verbreking van de arbeidsovereenkomst zonder opzeggingstermijn of vergoeding kunnen rechtvaardigen, onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken;
 • de rechten en plichten van het toezichthoudend personeel;
 • de straffen, het bedrag en de bestemming van de boetes en de tekortkomingen die zij bestraffen;
 • de plaats waar de persoon te bereiken is die is aangewezen om de eerste hulp te verlenen en de plaats waar de verbandkist zich bevindt, evenals de namen van de door de werkgever aangeduide geneesheren tot wie de door een arbeidsongeval getroffene zich kan wenden;
 • de duur van de jaarlijkse vakantie evenals de nadere regelen voor de  toekenning van deze vakantie of de verwijzing naar de wettelijke bepalingen ter zake. Desgevallend de data van de jaarlijkse collectieve vakantie;
 • de namen van de leden van de ondernemingsraad, van het comité voor de preventie en bescherming op het werk (oud comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen) en van de syndicale afvaardiging;
 • de adressen van de inspectiediensten belast met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van de werknemers;
 • de vermelding van de collectieve arbeidsovereenkomsten en/of collectieve akkoorden in de onderneming en die van toepassing zijn op de werkomstandigheden.

Er zijn bovendien nog andere vermeldingen die worden voorgeschreven door verscheidene wettelijke en reglementaire bepalingen (b.v. de aanduiding van de feestdagen, de vervangingsdagen, de toepassingsregelen van de inhaalrust).

Aangezien het opstellen of wijzigen van een arbeidsreglement aan strikte voorwaarden verbonden is stelt Horeca Vlaanderen - in samenwerking met Liantis, Juridische dienst - een model van arbeidsreglemejnt ter beschikking aan haar leden.  

Leden van Horeca Vlaanderen kunnen hiervoor mailen naar de juridische dienst: juridische.dienst@horeca.be

ll

Onze structurele partners

 Lia  CombinatielogoVLAIO  202309_CCV Logo - Tagline - Vertical - CMYK - Image.png Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database