Vraag vanaf vandaag de nieuwe premie 'beschermingsmechanisme' aan

Vanaf heden kan de nieuwe premie ‘beschermingsmechanisme’ aangevraagd worden. Het beschermingsmechanisme is er voor ondernemingen die te maken kregen met een omzetdaling ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020.

01.10.2020 Beschermingsmechanisme


Deze nieuwe premie kwam tot stand dankzij constructief overleg met Horeca Vlaanderen, we zijn de regering hier dan ook opnieuw dankbaar voor. Zoals in de media en op de persconferentie van de Vlaamse Regering reeds duidelijk werd, hebben wij hier vanop de eerste lijn voor gestreden om onze zwaarst getroffen ondernemers in onze sector te ondersteunen.

Deze premie speelt in op de specifieke noden per onderneming. Het is een steunmaatregel voor de zwaarst getroffen ondernemers in onze sector, zoals onder meer feestzalen, cateraars en logies. Maar bijvoorbeeld ook voor cafés en restaurants in de provincie Antwerpen die geconfronteerd werden met een vervroegd sluitingsuur.

Tot 15 november kan men deze premie bekomen
via deze pagina! Hieronder sommen we nog eens kort op wat deze premie inhoudt en aan welke voorwaarden u moet voldoen om aanspraak te maken op deze premie.

Wat houdt deze premie in?

  • 7,5% van je omzet excl. btw van augustus en september 2019 met een maximum van 15.000 euro
  • als je in augustus en september 2020 minstens 60% omzetverlies hebt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Wat als je een starter bent of vorig jaar uitzonderlijk weinig verdiende?

  • starters: als je nog niet gestart was in de vermelde periode in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan
  • uitzonderlijk weinig omzet in referentieperiode van 2019: de periode wordt vervangen door een andere referentieperiode

Wat zijn de voorwaarden voor de premie?

  • Je komt in aanmerking als je recht hebt gehad op de hinderpremie of compensatiepremie. Heb je daarvoor geen aanvraag gedaan, dan moet je het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die je ondervond door de coronavirusmaatregelen en je omzetdaling motiveren in je aanvraag.
  • Je onderneming moest geopend zijn (‘actieve bedrijfsvoering’) in de periode van augustus - september 2020 om het beschermingsmechanisme te kunnen krijgen, tenzij je onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de coronamaatregelen of gesloten is door de normale jaarlijkse sluiting.
  • Heb je een onderneming waarbij regelmatig maaltijden worden verbruikt of een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht? Dan kom je alleen in aanmerking voor een subsidie van 3.000 euro of meer als je beschikt over een geregistreerd kassasysteem.

Meer informatie vindt u hier terug op de website van VLAIO, inzake welke ondernemingen in aanmerking komen en welke omzetdaling u moet bewijzen. Hier vindt u tevens een nieuwsbericht op onze website over de veel gestelde vragen die ons bereikten, naar aanleiding van de aankondiging van deze nieuwe premie.

Horeca Vlaanderen blijft de komende weken en maanden verder onderhandelen voor extra ondersteunende maatregelen om onze sector door deze crisis te loodsen. Wij strijden aldus verder om zuurstof te bieden aan iedere horecaondernemer.