Wat te doen bij besmetting?

Wat moet ik doen bij een besmetting? Wat als een personeelslid uit coronagebied komt? Wat als er een vermoeden van corona is? Dit zijn heel belangrijke vragen, en hieronder hebben we enkele van deze vragen kunnen bundelen en beantwoorden. Ze geven geen antwoord op alle openstaande vragen, maar kunnen toch als leidraad dienen voor het geval je met een besmetting te maken krijgt in je zaak.

Mondmasker graffiti


Wat als er (een vermoeden van) corona is bij een personeelslid?
De werkgever kan niet eenzijdig de toegang tot de werkplek ontzeggen, maar moet wel de veiligheid en gezondheid van alle werknemers waarborgen. Het is dus aangewezen bij een vermoeden van besmetting aan het personeelslid te vragen om de behandelend arts te contacteren. In afwachting van het resultaat kan de werkgever de werknemer thuis laten werken, of wanneer telewerk niet mogelijk is, thuis laten zitten. In deze situatie wordt het loon doorbetaald.

Bij symptomen (en vermoeden van) COVID-19 kan de behandeld arts een ziekteattest aanleveren (hierbij geldt 30 dagen gewaarborgd loon wegens ziekte). Bij bevestiging van (vermoeden van) besmetting kan ook een quarantaineattest afgeleverd worden (waarbij de werknemer telewerk krijgt of anders de werkgever tijdelijke overmacht kan inroepen). Bij een positieve COVID-19-test moet de werknemer dus uiteraard thuis blijven uitzieken.

Bij een negatieve COVID-19-test moet de werknemer, indien hij arbeidsgeschikt is, terug gaan werken. Weigert de werknemer naar de huisarts te gaan? Dan moet je als werkgever je arbeidsgeneesheer raadplegen. Die zal beslissen wat de te volgen stappen zijn.

De uitbater kan gevraagd worden om de registratiegegevens van een bepaalde periode mee te geven als er sprake is van besmetting.

Als een personeelslid positief test, moeten andere personeelsleden of de volledige zaak in quarantaine?
Het federale callcenter zal in dit geval door de behandelend arts op de hoogte worden gebracht. Dat zal alle contacten van de werknemer vervolgens verwittigen en hen inlichten over wat zij moeten doen, en of enkelen/allen al dan niet ook in quarantaine moeten gaan.

Wat als een personeelslid in quarantaine moet, maar niet ziek is?
Wanneer de werknemer niet ziek is maar wel in quarantaine moet, levert de arts een ‘getuigschrift van quarantaine’ af. Wanneer de werknemer niet van thuis uit kan werken, kan de werkgever hem op ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ zetten. De werknemer ontvangt dan werkloosheidsuitkeringen.

Wat als een personeelslid uit coronagebied komt?
Bij terugkeer uit een rode zone wordt de werknemer door de behandelend arts getest op COVID-19. Bij een positieve test gaat de werknemer in ziekteverlof. Bij een negatieve test wordt de werknemer in quarantaine geplaatst. In dat geval ontvangt hij van zijn behandelend arts een certificaat van quarantaine en overhandigt het aan de werkgever. De werkgever evalueert of telewerk mogelijk is. Indien niet, kan de werkgever tijdelijke overmacht inroepen.

Bij terugkeer uit een oranje zone kan de werkgever niet eenzijdig de toegang tot de werkplek ontzeggen. Bij mogelijk verhoogd risico kan de werkgever advies vragen aan de preventieadviseur-arbeidsarts. Die kan inschatten of een terugkeer naar het werk toegelaten is, of dat een test of preventieve verwijdering van de werkvloer aangewezen is. Indien dit het geval is, zijn de daarop volgende stappen gelijkaardig aan deze bij terugkeer uit een rode zone.

Wat als een ondernemer (een vermoeden van) corona heeft?
Als zelfstandige contacteer je in dit geval je huisarts voor een COVID-19-test. Bij ziekte heb je als zelfstandige recht op ziekte-uitkeringen op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft. Bedrijven die moeten sluiten omwille van COVID-19 kunnen zich tot eind augustus beroepen op het crisis-overbruggingsrecht. Deze maatregel kan verlengd worden.

Is er een tegemoetkoming voor ondernemers die terug moeten sluiten, bijvoorbeeld door een besmetting?
Bedrijven die moeten sluiten omwille van COVID-19 kunnen gebruikmaken van het crisis-overbruggingsrecht indien zij minstens 7 ononderbroken kalenderdagen gesloten zijn. Wanneer ze gesloten zijn door een beslissing van de overheid valt de voorwaarde van 7 kalenderdagen weg. De premie bedraagt 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast). Deze premie kan aangevraagd worden bij je sociaal verzekeringsfonds. De regeling geldt tot eind augustus maar kan verlengd worden.

Welke hygiënische maatregelen kan een zaak ondernemen na een bevestigde besmetting?
Er zijn geen specifieke maatregelen nodig om de ruimte te ontsmetten. Het volstaat het kantoor/de ruimte waar de persoon zich bevond en de gedeelde ruimtes zoals keuken en toiletten grondig te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Men moet tevens de algemene handhygiëne blijven stimuleren bij het personeel.
Elk commercieel beschikbaar reinigingsmiddel mag gebruikt worden om werkoppervlakken, vloeren, muren… te reinigen. Daarbij moet de gebruiksaanwijzing gevolgd worden en moet steeds grondig nagespoeld worden met drinkbaar water. Enkel toegelaten biociden mogen gebruikt worden voor het ontsmetten van de ruimtes in uw onderneming. De voorwaarden voor gebruik op het etiket en in de toelatingsakte moeten zeer strikt gerespecteerd worden. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn levensmiddelen te beschermen of weg te nemen uit de behandelde ruimte of om de behandelde oppervlakken grondig na te spoelen met drinkbaar water. Bewust biociden vernevelen over groenten en fruit met als doel deze te ‘ontsmetten’ is geen toegelaten praktijk. Biociden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Je vindt een overzicht met de toegelaten biociden en de voorwaarden voor gebruik hier.

Neem zeker ook even een kijkje bij je stad of gemeente. Sommigen hebben extra veiligheidsmaatregelen of andere scenario’s. En laat ons samen voor de rest vooral hopen en ervoor zorgen dat je zelf niet in aanraking komt met corona.