Safe Spring: horeca als bondgenoot om vol te houden en lente veilig door te komen!

Safe Spring. Dat is het motto waarmee de horeca wil openen op 1 april. Veilig ondernemen voor de horeca-uitbater, veilig voor de klanten en een veilige lente voor de samenleving. “Mensen blijven niet meer in hun kot, zeker niet bij mooi weer. Dat zien we nu al. Laat ons dan gecontroleerd genieten van de lente, door in de horeca af te spreken waar gewerkt wordt met een gedegen horecaprotocol. Wij zijn een bondgenoot in plaats van een risicopatiënt om de lente veilig door te komen. Zodat de mensen volhouden tot de vaccinatiecampagne is geslaagd”, zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.

20210225 Visual Safe Spring


Heropening in maart lijkt onmogelijk. Dat toonde de persconferentie van de premier maandag al aan. Maar in april zijn wél al versoepelingen mogelijk in sommige sectoren. Wanneer je kijkt naar het grootste raakvlak tussen 11 miljoen Belgen, dan kom je al gauw bij de horeca uit. Al 130 dagen aan een stuk gesloten, en eigenlijk één groot bedrijf met grote tewerkstelling. Ondertussen loopt het geschatte omzetverlies van 2021 op tot 2,2 miljard euro.

“De retailsector snakt naar een heropening van de horeca en ook de zwaar getroffen studenten krijgen zo weer de kans om te kunnen werken. Daarnaast is het vooral een grote mentale opkikker voor veel Belgen om op café- of restaurantbezoek te gaan. De horeca zorgt voor een vaccin tegen de grimmigheid die zich in de samenleving nestelt. Onze 47.000 vaccinatiecentra staan te popelen om weer open te gaan”, zegt De Caluwe.

Aangepast horecaprotocol
Al maanden bespreekt Horeca Vlaanderen achter de schermen met virologen welke aanpassingen doorgevoerd moeten worden aan het horecaprotocol, gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten. Daar komen enkele veilige voorstellen aan bod: CO2-meter in binnenruimten, personen per tafel afhankelijk van beslissing Overlegcomité over sociale contacten, een FFP2-mondmasker voor bedienend personeel dat in contact komt met klanten die zonder mondmasker aan tafel zitten…

“Deze maatregelen zorgen ervoor dat iedereen veilig en gecontroleerd kan genieten. Dit is perfect mogelijk vanaf 1 april. Daarna moet maandelijks de situatie geëvalueerd worden of verdere versoepelingen mogelijk zijn. De set maatregelen evolueert dan telkens mee met de beslissingen van het Overlegcomité. Dat zorgt voor duidelijkheid voor iedereen. En onze doelstelling: op 1 juli dag van de bevrijding. Dan hopen we weer normaal te feesten in feestzalen en discotheken, als de epidemiologische situatie het toelaat en de vaccinatiecampagne is geslaagd natuurlijk”, vertelt CEO Matthias De Caluwe.

Safe Spring enkel mogelijk met extra ondersteuning
Hoe langer gesloten, hoe groter de noden. De sluiting, die volgens het huidig geldende Ministerieel Besluit tot en met 31 maart duurt, zal oplopen tot 164 dagen. Discotheken zijn dan zelfs al 382 dagen gesloten door de aard van hun activiteiten. Maar ook cateraars, feestzalen, hotels…, die in theorie open zijn maar de facto economisch gesloten, lijden onder een zeer lange sluiting. In een sector waarbij de gemiddelde vastekostenstructuur 25% bedraagt, is bijkomende steun dan ook noodzakelijk.

“Ondertussen is het omzetverlies in 2021 volgens de eerste schattingen al opgelopen tot 2,2 miljard euro. Dat is niet zomaar weg te werken. In de eerste plaats vragen we een aanpassing van het Vlaams Beschermingsmechanisme. Zowel een verhoogd percentage op de omzet als dekking van de vaste kosten – momenteel gaat het om 10% – als een verlenging tot 1 juli. Zo zorg je voor stabiliteit. Zeker ook specifiek voor de hotels, logies, cateraars, feestzalen en discotheken voor wie het herstel langer zal duren. We roepen opnieuw op om ook bij hen het dubbel-overbruggingsrecht toe te passen”

“Ondertussen loopt het overleg over een stevig relancepakket bij heropstart met onder meer verlaagde btw op drank en voeding en een uitgebreide RSZ-korting. Noodzakelijk om rendabel te kunnen ondernemen met de beperkende maatregelen, zoals capaciteitsverlies door de nodige 1,5 meter afstand tussen tafels. En ook om de investeringen en lange sluiting te kunnen compenseren”, legt CEO Matthias De Caluwe uit.