Nieuw Ministerieel Besluit met versoepelingen voor feestzalen en cateraars

Het Ministerieel Besluit is opnieuw gepubliceerd. Sinds vorige week woensdag, toen de laatste Nationale Veiligheidsraad plaatsvond, heeft Horeca Vlaanderen nog versoepelingen bekomen om alles werkbaarder te maken. We sommen hieronder de nieuwe zaken op die gelden vanaf woensdag 1 juli.

Catering2


Algemeen voor de horeca:

 • De sociale bubbel is uitgebreid van 10 naar 15 personen, bovenop de personen die onder hetzelfde dak wonen, per week. In dat kader mag je alleen die 15 personen ontmoeten bij privé bijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in publiek toegankelijke plaatsen.
 • Maximum 15 personen per tafel toegestaan (in plaats van 10)
 • Drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts (tenzij de gemeente een vroeger uur oplegt). Na dat sluitingsuur moet men minstens gedurende vijf opeenvolgende uren gesloten

Blijven gesloten tot ten minste 31 augustus 2020:

 • Jacuzzi’s, stoomcabines en hammans, behalve als hun gebruik privé is.
 • Discotheken en dancings

Gezeten recepties en banketten met privékarakter:
   als ze verzorgd worden door een professionele catering-/ traiteuronderneming

 • Maximum 50 personen tot en met 31/07, en maximum 100 personen vanaf 01/08 tot en met 31/08.
 • Hierbij wordt het horecaprotocol Enige aanpassing: men moet niet aan de eigen tafel blijven zitten.
 • Dit betekent dus dat mensen in hun tuin onder die voorwaarden een feest kunnen organiseren.

Gezeten recepties en banketten die toegankelijk zijn voor het publiek:

 • Mogen tot en met 31/07 maximum 200 personen binnen en 400 personen buiten, en vanaf 01/08 400 personen binnen en 800 personen buiten toelaten.
 • Het horecaprotocol en de gekende horecaregels worden gevolgd. En de mensen moeten aan hun eigen tafel blijven zitten.
 • Wanneer deze worden georganiseerd voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is op voorhand toelating van de gemeente vereist, die daarvoor de matrix zal gebruiken.

CEO Matthias De Caluwe: “Dit geeft al meer ademruimte aan onze feestzalen en cateraars, maar we blijven de komende tijd ijveren om verdere versoepelingen te bekomen. Het eenvoudig toepassen van het sectorprotocol zou de meest logische keuze geweest zijn. Want hoe leg je uit dat een steakfestijn van je voetbalploeg in juli kan doorgaan met 200 man, terwijl je op je trouwfeest maar 50 personen mag uitnodigen in dezelfde feestzaal, waarvan de helft misschien sowieso al in elkaars bubbel zat? Dat is toch discriminatie? De grens tussen privé en publieke evenementen zal in de praktijk voor verwarring zorgen. In onze sector lopen die twee namelijk vaak door elkaar."