Na maanden strijden: extra steun voor de horeca goedgekeurd

De superkern heeft een akkoord over een pakket historische steunmaatregelen voor de horecasector. Horeca Vlaanderen heeft van in het begin van de crisis geijverd voor deze steunmaatregelen, en is dan ook verheugd dat hier nu een definitief akkoord over is, maar bijkomende maatregelen blijven noodzakelijk.

Vergadering


Het heuglijke nieuws komt er eindelijk, vlak voor de heropstart. "We hebben de afgelopen weken constructieve onderhandelingen gehad met de regering en nu met resultaat! Ik ben dan ook heel tevreden dat ze hiernaar geluisterd hebben en wil hen en de volmachtpartijen uitdrukkelijk bedanken. Het geeft de horeca de noodzakelijke zuurstof en hoop net voor de heropstart", zegt CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe.

Tijdelijke verlaging van BTW op voeding (12% naar 6%) en non-alcoholische dranken (21% naar 6%). Dit zorgt ervoor dat naar raming ongeveer 300 miljoen euro de komende zes maanden in de horecasector blijft.

Verlenging van het overbruggingsrecht bij sluiting en lagere omzet. Zelfstandigen die niet mogen opstarten of zeven opeenvolgende dagen gesloten blijven wegens COVID-19, hebben hier recht op tot ten minste eind augustus. Wie niet verplicht moet sluiten, zal zijn aanvraag moeten motiveren. Opvallend is dat ook wie een lagere capaciteit heeft door verplichte maatregelen, kans maakt op het overbruggingsrecht. De ondernemers moeten in dit geval bewijzen dat ze op hun zakencijfer of op hun bestellingen 10% minder realiseren ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Een consumptiecheque van maximaal 300 euro. Werkgevers kunnen die cheque aankopen voor hun werknemers. Zij kunnen dit gebruiken in de Belgische horeca of bij cultuur- of sportactiviteiten. Deze cheque is (para)fiscaal vrijgesteld en maximaal 1 jaar geldig.

De tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid tot eind dit jaar.

Daarnaast is er een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen voor juni, juli en augustus. Dit voor de bedrijven die de voorbije maanden beroep deden op de technische werkloosheid. Zodra we de gedetailleerde regeling hebben ontvangen van de diensten houden we jullie hiervan meteen op de hoogte.

Historische beslissingen
Dit tweede pakket steunmaatregelen is een belangrijke stap voor de horecasector die zwaar getroffen is. Maar ook de komende dagen en weken wordt er verder onderhandeld. Op Vlaams niveau verlopen de gesprekken constructief over een alternatief over de premies. En ook op federaal niveau gaan de besprekingen over extra maatregelen gewoon door. Zoals onder andere de volledige aftrekbaarheid van restaurant- en receptiekosten en het verder inzetten van het verlagen van de loonkost in deze arbeidsintensieve sector. "Er zijn historische beslissingen genomen, zoals de verlaging van de BTW. Iets waar al meer dan tien jaar voor gepleit wordt. Nu moeten we de komende dagen en weken voortgaan op dit elan. Want het werk is niet af. Alleen zo krijgen we de living van onze samenleving er volledig bovenop", aldus De Caluwe.