Ministerieel Besluit over versoepelingen september 2021 gepubliceerd

Zonet is het Ministerieel Besluit gepubliceerd. Daarin staan de maatregelen waaraan personen en instanties zich nog steeds moeten houden. In dit artikel vind je een uitgebreid overzicht van een aantal zaken die eventueel voor jou interessant zou kunnen zijn. Ondertussen gaat Horeca Vlaanderen meteen aan de slag, en vragen we verduidelijking waar nodig.

Avond drinken


Deze bepalingen gaan in vanaf woensdag 1 september 2021:

Bij professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten worden volgende minimale regels nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

 • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimten, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden
 • de klanten en personeelsleden dragen een mondmasker of elk ander alternatief in stof (zie ook verder in deze Horeca FLASH)
 • in de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1.200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1.200 ppm dient de inrichting onmiddellijk te worden gesloten. Via deze link vind je meer info over de CO2-meters die aangeraden worden.
 • dansfeesten zijn tot en met 30 september 2021 enkel toegelaten in het kader van private bijeenkomsten, massa-evenementen en bepaalde kleinere evenementen

Deze zaken worden nageleefd bij alle horeca-activiteiten, behalve bij dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten.

Private bijeenkomsten:

 • zijn bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen
 • mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 200 personen tot en met 30 september en van 500 personen vanaf 1 oktober 2021
 • mogen buiten georganiseerd worden voor een maximum van 400 personen tot en met 30 september 2021 en van 750 personen vanaf 1 oktober 2021
 • afstandsregel van 1,5 meter geldt hier niet meer
 • mondmaskerplicht is hier afgeschaft, behalve voor wat betreft het personeel

Discotheken en dancings:

 • zijn gesloten voor het publiek tot en met 30 september 2021, behalve voor wat betreft de organisatie van de activiteiten die toegelaten zijn overeenkomstig dit besluit

Nachtwinkels:

 • sluitingsuur om 1 uur ’s nachts wordt opgeheven

Het aantal mensen die tegelijkertijd binnen in huis of in een toeristisch logies ontvangen mogen worden, is niet langer beperkt.

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op o.a. de volgende plaatsen:

 • conferentiezalen
 • winkels en winkelcentra
 • inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor wat betreft het personeel
 • inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor wat betreft de klanten, tenzij gedurende het eten, drinken, aan tafel zitten of aan de bar zitten. Met uitzondering van private bijeenkomsten

Dit Ministerieel Besluit geldt in principe tot en met 31 oktober 2021.