Meer details bekend over versoepelingen na publicatie Ministerieel Besluit

Het nieuwe Ministerieel Besluit is gepubliceerd. Hieronder geven we de zaken mee die belangrijk zijn voor uw horecazaak.

Laptop plant

 

  • Bij recepties en banketten met privékarakter moet men zich aan een maximum van 10 personen houden, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld. Meer bepaald kunnen recepties en banketten met privékarakter plaatsvinden voor personen die onder hetzelfde dak wonen met maximum vijf steeds dezelfde personen met een maximum van 10 personen in totaal. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in die vijf personen (toepassing van de regel van de sociale bubbel).
  • De uitzondering hierop zijn recepties die plaatsvinden na uitvaarten, daar zijn maximaal 50 personen toegelaten. Het horecaprotocol blijft hier gelden. Deze versoepeling geldt vanaf 1 september 2020.
  • Gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, evenementen, voorstellingen… mogen plaatsvinden met een publiek van maximum 200 personen binnen, of 400 personen buiten. Als dit op de openbare weg wordt georganiseerd, is voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.
  • Hierop volgend kan de bevoegde gemeentelijke overheid toelaten om grotere aantallen (boven 200 binnen, 400 buiten) zittend publiek toelaten voor evenementen, voorstellingen of wedstrijden. Dit kan alleen na akkoord met de bevoegde minister(s) en virologen.
  • Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 30 september 2020.

Ter herinnering: wat is het verschil tussen een receptie of banket met privékarakter en toegankelijk voor publiek?

  • Recepties en banketten met privékarakter: er is geen vrije toegang. Het vindt plaats op uitnodiging en is gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring. Voorbeelden hiervan zijn huwelijksrecepties, babyshowers, koffietafels of bedrijfsfeestjes voor personeelsleden. Als de receptie of het banket wordt georganiseerd door een vereniging voor hun leden wordt dit ook als privékarakter beschouwd.
  • Recepties en banketten toegankelijk voor publiek: hieronder vallen buurtfeesten, eetfestijnen, bedrijfsfeesten waar externen worden uitgenodigd…

Horeca Vlaanderen blijft in gesprek met de bevoegde diensten voor mogelijke versoepelingen. De Nationale Veiligheidsraad heeft alleszins al meegedeeld om tegen de volgende Veiligheidsraad perspectief te kunnen bieden voor alle feesten. Een datum voor de volgende Veiligheidsraad is nog niet bekend.