Tot eind maart 2022 geen omgevingsvergunning nodig voor overdekte terrasconstructies bij horecazaken

Horeca-uitbaters konden al onder bepaalde voorwaarden tafels en stoelen plaatsen in de buurt van hun zaak en zo een terras aanbieden aan hun klanten, zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning nodig was. Voor de plaatsing van overdekte terrasconstructies was wel een omgevingsvergunning vereist, maar daar komt nu tijdelijk verandering in. Tot eind maart 2022 zal een horecazaak geen omgevingsvergunning nodig hebben voor de plaatsing van een overdekte terrasconstructie. 

gabriella-clare-marino-cvhVW_3J8ts-unsplash


Tot 31 maart 2022 is een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen niet nodig om al dan niet gesloten of overdekte terrassen of terrasconstructies te plaatsen, zowel op privaat als op openbaar domein, bij bestaande, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte horecazaken als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • de terrasconstructie wordt volledig geplaatst binnen een straal van dertig meter van het hoofdgebouw van de horecazaak;
  • er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de terrasconstructie zelf en de strikt noodzakelijke toegang tot de terrasconstructie;
  • de plaatsing gaat niet gepaard met: een ontbossing, een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen, een aanmerkelijke reliëfwijziging of een wijziging van waterlichamen;
  • de plaatsing kan zowel op eigen gronden, als op ander privédomein of op openbaar domein, zolang de grondeigenaar akkoord is.

De vrijstelling geldt tot en met 31 maart 2022. De terrasconstructie en de strikt noodzakelijke toegang ertoe worden vóór 1 mei 2022 verwijderd, tenzij de plaatsing inmiddels vergund is of rechtsgeldig beroep gedaan wordt op een andere bepaling van dit besluit.

Let er wel op dat gemeentelijke reglementen of voorschriften en/of erfgoedregels de plaatsing van terrasconstructies in bepaalde straten of pleinen kunnen verbieden en/of aan bepaalde regels kunnen onderwerpen edm. Informeer daarom zeker bij de gemeente of lokale overheid waar je zaak gelegen is, indien je hier nog vragen over hebt.