Ministerieel Besluit over versoepelingen oktober gepubliceerd

1 oktober wordt de dag waarop de glimlach zijn comeback maakt in de horeca, dat is bij deze nog eens bevestigd. Want het Ministerieel Besluit dat over de versoepelingen vanaf 1 oktober 2021 gaat, is gepubliceerd. We geven hieronder mee welke zaken voor jouw zaak belangrijk kunnen.

alexander-popov-9vDdkxSCAD4-unsplash (1)


Deze bepalingen gaan in vanaf vrijdag 1 oktober 2021:

Mondmaskers:

 • Klanten en personeelsleden moeten geen mondmasker of elk ander alternatief in stof meer dragen in horecazaken, ook niet bij discotheken en dancings.

Dansen:

 • Dansen is toegelaten in alle horecazaken.

CO2-meter in horecazaken:

 • In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2.
 • Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.
 • Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.
 • Sluiting wanneer de waarde boven 1.200 ppm gaat is dus niet meer nodig.

Naleving minimale regels bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten:

 • De uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • in de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. (zie details in tekst hierboven)
 • De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op de horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten.

CO2-meter in discotheken en dancings:

 • Met ‘discotheken en dancings’ wordt bedoeld: uitgaansgelegenheden die bestaan uit één of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek.
 • In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra, en van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, met inbegrip van de discotheken en dancings, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2.
 • Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.
 • Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

De discotheken en dancings kunnen hun activiteiten hervatten, op voorwaarde dat de toegang georganiseerd wordt met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

 • Het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, met inbegrip van alle later aangebrachte aanvullingen en wijzigingen.


We weten dat dit misschien nog niet al jouw concrete vragen zal beantwoorden, maar meer informatie dan dit heeft de overheid tot nu toe nog niet bekendgemaakt. Van zodra de overheid meer informatie bekendmaakt, versturen we een volgende Horeca Flash. Houd dus zeker je mailbox in de gaten voor meer nieuws.

In de tussentijd kan je indien je dat wenst met al je concrete vragen terecht bij de overheid zelf via het e-mailadres info-coronavirus@health.fgov.be.

We kijken met volle teugen uit naar deze versoepelingen met de echte comeback van de glimlach!