Belangrijke steunmaatregelen rond vakantiebijdrage en studentenjobs verschenen in Belgisch staatsblad

Omwille van het lange aanslepen van de gezondheidscrisis werd voor de heropening een historisch horecapakket met steunmaatregelen aangekondigd. Intussen zijn onder meer de maatregelen rond de vakantiebijdrage en studentenjobs in het Belgisch Staatsblad verschenen. Met deze sectorspecifieke steun, waarbij Horeca Vlaanderen vanop de eerste rij mee onderhandelde en dit realiseerde, voelen onze ondernemers opnieuw concreet het verschil!

Visuals Landscape (98)


We lichten de impact van deze steunmaatregelen hieronder toe:

Vrijstelling jaarlijkse vakantiebijdrage
Als werkgever in de horecasector betaal je jaarlijks 10,27% van de brutolonen van het voorbije jaar aan de RSZ als vakantiebijdrage voor je arbeiders.

  • Na een uitstel is er nu dit jaar voor de horecasector een volledige vrijstelling van deze bijdrage. Je zal dus deze jaarlijkse bijdrage in 2021 niet hoeven te betalen.
  • De bijdrage zal door de federale overheid worden betaald. Er wordt dus met andere woorden niet geraakt aan het vakantiegeld van de werknemers.

Neutralisering uren studentenjobs derde kwartaal ‘21
Studentenjobs spelen een belangrijke rol in de horeca, de evenementensector en de culturele sector. Om het mogelijk te maken jobstudenten maximaal in te zetten als bijkomende arbeidskrachten bij de relance van de economie, zullen de uren die een student presteert tijdens het 3de kwartaal ‘21 niet meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar. Deze maatregel zal studentenjobs stimuleren, door hun flexibiliteit en extra middelen te bieden.

Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij je sociaal secretariaat. Zij beheren je persoonlijk dossier en zullen je uitgebreid kunnen verder helpen in specifieke situaties.