Afschaffing van forfaitaire belastingregelingen inzake btw en inkomstenbelastingen

De FOD Financiën heeft beslist om, zowel inzake inkomstenbelastingen (IB) als inzake btw, de forfaitaire belastingregelingen definitief af te schaffen vanaf 1 januari 2027. Dit is van toepassing voor, onder meer, caféhouders, foornijveraars, consumptie-ijsbereiders en exploitanten van frietkramen.

Papierwerk met koffie


Hoe zal deze afschaffing worden uitgerold?

  • De nieuwe belastingplichtigen/btw-plichtigen worden vanaf 1 januari 2022 niet langer toegestaan om hun belastbare grondslag (IB)/maatstaf van heffing (btw) te bepalen door middel van forfaitaire grondslagen van aanslag.

  • De belastingplichtigen/btw-plichtigen die, voor het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) inzake IB en voor het jaar 2021 inzake btw, verwezen naar forfaitaire grondslagen van aanslag om hun belastbare grondslag (IB)/maatstaf van heffing (btw) te bepalen, mogen deze, mits naleving van de wettelijke bepalingen, blijven gebruiken tot 31.12.2026 d.w.z. tot het aanslagjaar 2027 (inkomstenjaar 2026) inzake IB en tot 31.12.2026 inzake btw.

Waar kan ik terecht indien ik nog vragen heb?

  • Bij verdere vragen, aarzel niet om je boekhouder of de FOD Financiën te contacteren.
  • Zij beheren je persoonlijk dossier, waardoor ze je snel met je specifieke situatie zullen kunnen verder helpen!

In de loop van februari zal de FOD Financiën deze beslissing ook op haar website publiceren, maar wij hopen je hier nu al mee van dienst te zijn.