FAQ flexijobs en registratie

In de Horeca Flash die we vandaag verstuurden meldden we dat de sociale inspecteurs sinds 18 november 2016 ook effectief controleren of u de regels in verband met de flexijobs naleeft. Van het personeel met een flexijob moet u verplicht het begin en het einde van de aanwezigheid registreren. 

Na deze communicatie ontvingen we snel een aantal vragen. Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde.

 

shutterstock_342709691

 

 

 


Wat is een flexijob?
Iedereen die minstens 4/5 bij een andere werkgever werkt, kan goedkoop bijverdienen in de sector Horeca onder het statuut flexijob.

 

Hoeveel kost een flexijob?
Een flexijobber verdient minstens 9.69 EUR per uur, ongeacht zijn functie. De werkgever betaalt hierop 25 % en bepaalde sectorale vergoedingen. De werknemer betaalt niets op het flexiloon.

 

Welke documenten heb ik nodig om een flexijobber in dienst te nemen?
Wie een flexijobber in dienst neemt, moet in elk geval een kaderovereenkomst opstellen. Dat is een verplicht schriftelijk document, dat u hier vindt (PDF).

 

Welk arbeidscontract krijgt een flexi?
Naast de kaderovereenkomst moet u met de flexi ook een arbeidscontract sluiten. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. De arbeidsovereenkomst die u kiest (mondeling of schriftelijk), bepaalt wel welke Dimona-aangifte u moet doen. Bij een mondelinge overeenkomst moet u verplicht een dagdimona doen, met opgave van begin- en einduur. Kiest u voor een schriftelijk arbeidscontract, dan volstaat een dimona per periode.

 

Volstaat een Dimona-aangifte voor een flexi?
Neen, een aangifte in Dimona is wel verplicht, maar volstaat niet. Naast deze aangifte moet u het begin en het einde van de arbeidsprestaties van de flexi ook registreren in de kassa of het Alternatief Systeem voor Aanwezigheidsregistratie (ASA). Meer info over dit alternatief systeem vindt u hier. Onze partner ADMB kwam inmiddels samen met de RSZ tot het besluit dat deze regel niet geldt voor flexi’s die u aangeeft met dagdimona, enkel voor flexi's met dimona per periode.

 

Moet ik een flexi ook registreren in de geregistreerde kassa?
Ja, u moet begin en einde van de arbeidsprestaties van de flexi verplicht registreren in de kassa. Ook als u reeds een dimona voor deze werknemer heeft gedaan. Onze partner ADMB kwam inmiddels samen met de RSZ tot het besluit dat deze regel niet geldt voor flexi’s die u aangeeft met dagdimona, enkel voor flexi's met dimona per periode.
Let op, deze verplichting geldt voor alle werkgevers, ook degenen die geen gebruik maken van de korting op vaste personeelsleden in de horeca (5 x 500 of 5 x 800 EUR).

 

Wat als u geen geregistreerde kassa heeft?
Dan moet u nog steeds de aanwezigheid van uw flexi’s registreren. Dat gebeurt dan door middel van het Alternatief Systeem voor Aanwezigheidsregistratie of ASA. Meer info over dit systeem vindt u hier.

 

Kan dit niet eenvoudiger?
Horeca Vlaanderen ijverde al langer bij de regering voor een grondige vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten die een ondernemer moet vervullen. We zullen dit ook in de toekomst blijven doen.