investeringssubsidie-duurzame-energie

Investeringssubsidies Vlaamse overheid

 

Ook in 2016 komen vergunde logiescategorieën hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, vakantielogies en openluchtrecreatieve terreinen in aanmerking voor investeringssubsisidies van de Vlaamse Overheid. 

Rekening houdende met de beschikbare budgettaire middelen, voorziet Toerisme Vlaanderen in 2016 een totaal subsidiebedrag van 1 000 000 euro. Aankopen die zijn gedaan en werken die zijn uitgevoerd voor de datum van subsidieaanvraag komen niet in aanmerking.

De subsidiabele uitgaven voor de categorie hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, vakantielogies en openluchtrecratieve terreinen dienen betrekking te hebben op:

  • Investeringen in infrastructuur en/of nieuwe kamerindelingen die bijdragen aan het kind- en famielievriendelijke karakter van het logies.

  • Investeringen in toegankelijkheid voor personen met een beperking die leiden tot een A of A+ label. Dat betekent investeringen in het toegangspad, de inkom, de ontbijtruimte/het restaurant, de leefruimte van een vakantiewoning, de kamer, het individueel en gemeenschappelijk sanitair en de toegankelijke looproutes tussen deze onderdelen. Bij openluchtrecreatieve terreinen bestaat deze keten uit de parking, het toegangspad, het onthaal, het sanitair, de staanplaatsen en de looppaden op het terrein. Meer informatie vindt u hier.

  • Voor de kampeerplaatsen: investeringen in de aanleg of inrichting van kampeerautoplaatsen op openluchtrecreatieve terreinen : een drinkwatertappunt, een lozingspunt voor chemische toiletten aangesloten op de riolering of een waterdicht reservoir, een afvoerplaats met systeem voor de lozing van grijs water van kampeerauto's inclusief de verharding; de verharding van kampeerautoplaatsen; de electriciteitsaansluiting

Uw aanvraag indienen

U kan uw aanvraag indienen vanaf 1 februari 2016 tot uiterlijk 15 juni 2016 (enkel door een vergund logies) bij Toerisme Vlaanderen via een schriftelijke aanvraag, gericht aan:

Toerisme Vlaanderen
Dienst Projectfinanciering
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel

De subsidieaanvraag is pas officieel  als het aangetekend is verstuurd of afgeven tegen ontvangstbewijs. Bovendien moet de subsidieaanvraag minstens bestaan uit het ondertekend aanvraagformulier en de verplichte bijlagen bij aanvraag, zoniet is de aanvraag niet ontvankelijk.
U dient ook een kopie van het ingevuld aanvraagformulier (in Word, geen pdf) digitaal te versturen naar: logiessubsidie@toerismevlaanderen.be

Een online handleiding en alle nuttige documenten vindt u hier.