kamer

Logiesdecreet

 

Op 27 januari 2016 keurde het Vlaams Parlement in de plenaire vergadering het nieuw logiesdecreet goed. De voorstellen tot aanpassing werden ingediend door parlementsleden Cathy Coudyser (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Marnic De Meulemeester (Open-VLD). Er gingen stemmen op om de sterrenclassificatie te laten vallen maar Horeca Vlaanderen en de campingfederatie waren vragende partij om deze verplicht te houden. Na overleg is er gekozen voor een “aanbevolen” sterrensysteem. Horeca Vlaanderen is tevreden met het compromis.

Gelijk speelveld

Het nieuwe decreet bepaalt dat alle logies die op de toeristische markt worden aangeboden vooraf moeten geregistreerd worden bij Toerisme Vlaanderen. “Op deze manier blijft een overzicht bestaan van alle logies in ons land en kunnen overtreders aangepakt worden. Wie logies aanbiedt zonder geregistreerd te zijn, geeft al een indicatie van illegaliteit”, zegt Danny van Assche. “Bovendien zal elk logies ook moeten voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Tussenpersonen die logies aanbieden krijgen de verplichting de nodige informatie aan de overheid mee te delen.  Platforms als Airbnb zullen de gegevens van de verhuurders kenbaar moeten maken. Op die manier wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor alle logiesaanbieders.”

Aanbevolen sterrensysteem

Elk logies kan de conformiteit aan de basisvoorwaarden laten “erkennen” en ook vrijwillig een comfortclassificatie aanvragen. Toerisme Vlaanderen kan elk logies in een comfortclassificatie indelen. Voor hotels zal dat gebeuren via het Europese systeem van Hotel Stars Union waarin Europese normen worden beschreven die nu al uniform zijn in dertien Europese landen. Hiermee bereiken we de doelstelling dat elk hotel in Vlaanderen in een Europees systeem kan worden ingedeeld.

Alle hotels en campings worden sowieso ingedeeld in de sterrenclassificatie. Het blijft een vrijwillige keuze om de sterren als hotel al dan niet te voeren, maar de drempel wordt zo klein mogelijk gemaakt. De sterren worden de facto toegekend.
“Het belang van een objectieve sterrenclassificatie naast het subjectieve oordeel op een reviewsite niet te onderschatten. Hoewel we deze comfortclassificatie graag verplicht hadden gehouden, zijn we tevreden dat elk hotel zeker ingedeeld zal blijven. Horeca Vlaanderen zal er zich voor inzetten dat de alle hoteliers de sterren dan ook blijven voeren.”

u kan het logiesdecreet hier downloaden.