HV_LOGO_PMS_AFDELING Middenkempen

Horeca Middenkempen

 

Horeca Middenkempen, een nieuwe dynamische beroepsvereniging 

De grote kracht van Horeca Middenkempen zit hem in de diversiteit in de raad van bestuur. Horeca-uitbaters uit diverse sectoren en uit de verschillende regio’s maken er deel van uit. Hun engagement blijkt uit de massale opkomst bij elke vergadering. Op die manier kunnen ze tal van actiepunten uitvoeren en evenementen organiseren voor een gezonde en samenhorige horecasector.

 Bij de aftrap van het nieuwe bestuur van Horeca Middenkempen werd een lokale Horeca(M)eating georganiseerd om de samenhorigheid aan te wakkeren en de gelegenheid te geven tot netwerken tijdens een informele barbecue. Dat vertaalde zich onmiddellijk in diverse nieuwe leden. Horeca(M)eating was voor de partners een samenzijn met hun klanten of eventuele toekomstige klanten zonder dat het zakelijke aspect de bovenhand nam.

In de raad van bestuur van Horeca Middenkempen is de hele regio vertegenwoordigd. Positief is ook de diversiteit aan horecazaken, bestuursleden zijn uitbaters van zowel brasserieën als restaurants, evenementencatering, camping, B&B, binnenspeeltuin en bowling. Zaken met elk hun eigen noden, behoeften en problemen. Horeca Middenkempen is nog op zoek naar een hotelier, friturist en café-uitbater. Dat de bestuursleden geëngageerd zijn, blijkt uit de massale opkomst bij elke vergadering: van 80 tot 100%. Er werden afspraken gemaakt over een minimum aanwezigheid op jaarbasis om in het bestuur te mogen zetelen.

Infosessie en open bestuursvergadering

Dit najaar staan een infosessie omtrent allergenen op het programma alsook een open bestuursvergadering, die als thema zal hebben de invoering van het GKS en het hieraan gekoppeld personeelsbeleid en personeelsplanning.

Zich aansluiten bij Horeca Middenkempen heeft alleen maar voordelen. Het is een gedreven team dat ijvert voor een gezonde horeca, waarbij de groepsband primeert. Binnen Horeca Middenkempen beschouwt men elkaar meer als collega dan als concurrent. Hierdoor kunnen lokale problemen veel beter aangepakt worden.