Mondelinge overdracht allergenen


 Werkwijze: mondeling informatiestrekking allergenen

Een zeer kleine dosis allergenen kan reeds een ernstige allergische reactie (jeuk, huiduitslag, diarree, braken, zwellingen, ademhalingsproblemen...) uitlokken en zelfs fataal zijn. Het is daarom heel belangrijk dat de consument weet waar allergeneninformatie kan opgevraagd worden en juist geïnformeerd wordt over de aanwezigheid van allergenen in de aangeboden producten wanneer hij ernaar vraagt. Het betrokken personeel krijgt 1x/jaar een opleiding.

1. Informatie beheren

a. Informatie van grondstoffen
Voor alle grondstoffen dient u de allergeneninformatie terug te kunnen vinden. Dit kan u doen vertrekkende van de informatie die vermeld staat op de etiketten of op begeleidende documenten. Let erop dit ook te verifiëren bij aankoop van nieuwe producten of nieuwe leveranciers. Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Hoe en waar kan de informatie worden teruggevonden afkomstig van de grondstoffen?

b. Informatie voor zelfgemaakte producten
Zorg ervoor dat voor zelfgemaakte producten de allergeneninformatie kan teruggevonden worden. Dit kan gebeuren bijv. aan de hand van productfiches of recepturen. Als er niet gewerkt wordt met productfiches of recepturen, moet de informatie op een andere manier worden beheerd.
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Hoe en waar kan de allergeneninformatie voor zelfgemaakte producten worden teruggevonden?

c. Informatie actualiseren
Zorg ervoor dat de informatie steeds actueel is. Verifieer dit regelmatig.
Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Met welke frequentie wordt dit geverifieerd/geactualiseerd?


2. Informatie meedelen

Zorg er steeds voor dat de correcte informatie onmiddellijk ter plaatse kan meegedeeld worden als de consument er om vraagt.

Is er één/een beperkt aantal verantwoordelijke(n) om de informatie over te brengen naar de consument? Ja/neen (schrappen wat niet past)

Indien ja:
Wie is hiervoor verantwoordelijk?

Wat gebeurt er als de verantwoordelijke niet aanwezig of beschikbaar is?

Op welke manier wordt de informatie overgedragen (bijv. rechtstreeks van de verantwoordelijke naar de consument of via de werknemer)?