#DEAL: historisch sectorspecifiek steunpakket houdt 835 miljoen euro in de horecasector

Na intensief overleg tussen de horecafederaties en de federale regering zal de heropening van de horeca hand in hand gaan met een extra steunpakket. “Voor de tweede keer op rij realiseren we sectorspecifieke steun voor bij de heropstart. Door dit horecapakket blijft er 835 miljoen euro in de sector en daarnaast blijft ook in mei het dubbel crisis-overbrugginsrecht behouden voor wie eventueel een terras uitzet. Een wereld van verschil voor onze horeca-uitbaters die moeten ondernemen in deze anderhalve-meter-economie. Het resultaat van maandenlange onderhandelingen met het Horeca #Reboost-pakket  van Horeca Vlaanderen, Brussel en Wallonië als basis. Bij deze willen we de federale regering dan ook echt uitdrukkelijk bedanken voor deze zuurstof”, zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.

louis-hansel-shotsoflouis-tpVjU_vrGeU-unsplash


Dit pakket steunmaatregelen is een belangrijke stap voor de horecasector die nu al meer dan zes maanden het bordje ‘gesloten’ op de deur heeft hangen. Met de heropstart van de terrassen in het vooruitzicht biedt dit de broodnodige zuurstof waar de horeca-uitbaters al zo lang naar snakken. De volgende steunmaatregelen werden vandaag aangekondigd:

 • Tijdelijke btw-verlaging in de horecasector
  Van zodra de terrassen heropenen, wordt een tijdelijke btw-verlaging ingevoerd. Deze maatregel is van kracht tot en met 30 september 2021:
  • op alcoholische dranken: van 21 procent naar 6 procent
  • op non-alcoholische dranken: van 21 procent naar 6 procent
  • op voeding: van 12 procent naar 6 procent
 • Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in horeca
  De regering heeft beslist dat werkgevers in de horeca de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld in 2021 niet hoeven te betalen. Deze regeling is er specifiek voor de arbeiders in de horecasector. De bijdrage zal door de federale regering worden betaald.

 • Stimulans voor de wedertewerkstelling via RSZ-vermindering
  In het derde kwartaal van 2021 zal een RSZ-vermindering worden ingevoerd voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen:
  • de vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid
  • de precieze contouren van deze maatregel moeten nog worden vastgesteld
 • Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen
  De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in zijn jaarlijkse quotum.

Van zodra de details van de bovenstaande steunmaatregelen definitief gekend zijn en ze in wetteksten zijn gegoten, brengen wij je hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Bijkomend met deze nieuwe steunmaatregelen werd beslist om het dubbele crisis-overbruggingsrecht gedurende de maand mei te verlengen, ook voor wie binnenkort aan de slag gaat op het terras. Aan het einde van de maand zal deze maatregel opnieuw geëvalueerd worden. Wanneer er meer informatie bekend is over de heropstart van de terrassen, aan welke voorwaarden die juist zal verlopen en of de combinatie met het Vlaams Beschermingsmechanisme ook mogelijk is, communiceren wij dit via al onze kanalen.

Matthias De Caluwe: “Overleg, ook al duurt het soms lang, is de enige weg tot resultaat in dit land, zoals vandaag. Want oplossingen zoek je rond de tafel en niet door enkel geroep langs de zijlijn. Ook de komende periode blijven we verder werken aan oplossingen voor de toekomst van de sector en ijveren we vol voor de heropening. We strijden verder op dit elan. Alleen zo krijgen we de living van onze samenleving er volledig bovenop.”