HISTORISCH: De afschaffing van de pariteitsclausules is een feit!

Het is het nu ook officieel zover, de pariteitsclausules van onlineplatformen behoren in ons land tot het verleden! De wet betreffende de tariefvrijheid voor onze hotelsector is inwerking getreden. “Een historische dag voor onze hotels, want eerlijke concurrentie is terug mogelijk! Maar zowel onze ondernemers als de consument zijn hier de winnaars! Dit is resultaat van constructief overleg tussen Horeca Vlaanderen , Vice – Premier Peeters en Minister Ducarme en hun wil om deze wet erdoor te krijgen!”, aldus Matthias De Caluwe CEO van Horeca Vlaanderen.

Horeca-25


Na de aankondiging van de stemming van het wetsontwerp op 3 juli. Is het nu ook officieel zover in ons land! Op 10 augustus werd de wet betreffende de tariefvrijheid, voor exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperatoren voor online reservatie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze is van toepassing op de lopende contracten én op deze die zijn afgesloten na de inwerkingtreding van de wet, zijnde 20 augustus 2018! “ Dit is een historische dag voor de sector. Want eerlijke concurrentie is terug mogelijk. Onze hoteliers hebben hun prijsregie terug in eigen handen. Maar het mooie is dat zowel de ondernemer en de consument vandaag winnaars zijn. Dit is het resultaat van een constructief overleg met Vicepremier Kris Peeters en Minister Denis Ducarme. We willen hen dan ook uitdrukkelijk bedanken om dit mogelijk te maken.”, aldus Matthias De Caluwe.

Bewustmaken dat rechtstreeks boeken loont!

De consument moeten we nu meer dan ooit bewustmaken van zijn of haar keuzevrijheid! Horeca Vlaanderen deed gisteren in het VRT-Journaal hiervoor al een warme oproep en lanceert binnenkort hiervoor een campagne. “Uiteraard blijven de onlineplatformen een belangrijke realiteit, maar durf deze te vergelijken met de rechtstreekse sites en kanalen van de hotels zelf. Het loont zeker de moeite en we roepen de consument dan ook op om dit in de toekomst meer te doen!”, verduidelijkt Matthias De Caluwe

Verscheidene onlineplatformen sturen momenteel de schriftelijke bevestiging rond dat zij zich aan deze nieuwe wet met directe ingang aanpassen. Graag zetten we alles nog even op een rij voor u :

Op wie is de wet van toepassing ?

De wet is van toepassing op de contracten afgesloten tussen een exploitant van toeristische logies en een platformoperator. Dit indien het toeristische logie in België gelegen is, ongeacht het recht dat van toepassing is op het contract afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator.

Tariefvrijheid

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de prijs van het verhuren van een toeristische logie vrij door de exploitant wordt bepaald en hij eveneens vrij is om enige korting of enig tarifair voordeel toe te kennen, van welke aard ook. Iedere clausule van een contract afgesloten tussen een exploitant en een platformoperator die hiermee in strijd is, wordt volgens de wet als niet-geschreven en van rechtswege nietig beschouwd.

Pariteitsclausules ?

Het grote succes van de online reservatieplatformen maakt dat hoteliers hier meer en meer afhankelijk van worden voor het verhuren van hotelkamers. Deze afhankelijkheid liet de online reservatieplatformen toe om eenzijdig contractuele pariteitsclausules op te leggen aan hoteliers. Met dergelijke clausules verhinderden reservatieplatformen dat hotels gunstigere prijzen aanboden via hun eigen websites of via andere kanalen. Deze praktijken zijn vanaf nu verboden in België.

U kan het videofragment bekijken door op de onderstaande afbeelding te klikken:

Matthias pariteitsclausule afgeschaft VRT.PNG