Duiding bij technisch probleem met geregistreerd kassasysteem

Gisteren communiceerde de FOD Financiën dat er een technisch probleem is met de fiscale datamodule met certificatienummers RET01 tot RET05.  Horeca Vlaanderen heeft dadelijk meer duidelijkheid gevraagd bij de overheid en onderstaande communicatie ontvangen.

kassa

 

 

Gisteren communiceerde de FOD Financiën dat er een technisch probleem is met de fiscale datamodule met certificatienummers RET01 tot RET05. De fiscale datamodule, de zogenaamde ‘blackbox’, maakt deel uit van het Geregistreerd KassaSysteem (samen met de kassa zelf en de VAT-signing card).

Na navraag van Horeca Vlaanderen bij het bevoegde kabinet blijkt het om een opslagprobleem te gaan, waardoor de fiscale datamodule na 506 dagen niet meer zou functioneren. Horeca Vlaanderen heeft dadelijk meer duidelijkheid gevraagd bij de overheid en zonet onderstaande communicatie ontvangen.

We houden u op de hoogte van eventuele nieuwe informatie. Mocht u zelf tussendijds problemen ondervinden mag u dat ons zeker laten weten via juridische.dienst@horeca.be

 

Communicatie FOD Financiën: 

De berichtgeving in de media over het FDM (controlemodules) probleem heeft duidelijk een onrealistisch beeld gecreëerd dat de horeca-uitbaters ongerust maakt. 

Weinig impact voor de horeca-uitbaters 

Laat het duidelijk zijn: behoudens enkele uitzonderingen, die nu al dicht tegen die 506-dagengrens zitten, moeten horeca-uitbaters, die FDM’s uit de reeks RET01-05 gebruiken, zich geen technische zorgen maken. Hun FDM blijft perfect werken en zal, volgens een door de producent uitgewerkt stappenplan, tijdig vervangen worden. Deze operatie wordt over het ganse kalenderjaar 2017 uitgespreid. 

Een operatie die bij uitbaters nauwelijks hinder zal opleveren. Het GKS zal blijven werken en de VSC kaart kan probleemloos van de ene in de andere FDM worden overgebracht. 

Het vastgestelde probleem heeft overigens geen invloed op de correcte registratie en ondertekening van de transactie ! 

Bovendien neemt het GKS-team het administratieve gedeelte in hoofde van de uitbaters voor zijn rekening.

 

Op de vraag van Horeca Vlaanderen wat ondernemers die in de tussentijd een probleem zouden ondervinden moeten doen kregen we volgend antwoord:

De FOD FInanciën bevestigt dat de vervangingen zo gepland zullen worden dat ondernemers niet vroegtijdig met een defecte blackbox komen te zitten. Indien er toch een defect optreedt, kan de onderneming zijn verdeler contacteren om prioritair de blackbox te vervangen. Intussen schrijft de ondernemer btw-ontvangstbewijzen uit voor de uitgevoerde restaurantdiensten. De FOD Financiën heeft de nodige stappen gezet om de producent aan te zetten tot een snelle en klantvriendelijke afhandeling van dit probleem, via de verdelers waarmee de ondernemers vertrouwd zijn.

 

Probleem is het gevolg van een technische uitval bij de fabrikant  

De kassa's en FDM worden geproduceerd en verkocht door deelnemers aan de vrije markt en moeten hierbij voldoen aan bepaalde bepalingen.
FOD Financiën verifieert enkel de conformiteit van controlemodules met de voorgeschreven bepalingen. Het vastgestelde probleem heeft evenwel niets te maken met deze bepalingen. Elke constructeur kan immers vrij het type, de grootte en formattering van zijn gegevensdrager bepalen. 

In dit specifiek geval blijkt uit informatie, die de fabrikant ons bezorgd heeft, dat voor een aantal gevallen bij de productie verkeerd geformatteerde geheugenchips werden gebruikt waardoor de opslagcapaciteit uitgedrukt in aantal bestanden gelimiteerd is.
De productiefout werd door de fabrikant geïdentificeerd, op aangeven van de abnormale problemen door FOD Financiën. De fabrikant heeft spontaan voorgesteld om, mits hulp van zijn distributeurs, alle units op tijd (dus voor optreden van het defect) te vervangen door nieuwe. 

FOD Financiën, die eigenlijk geen betrokken partij is bij de commerciële band tussen producent, verdeler en eindklant, heeft steeds de dienstverlening naar zijn externe stakeholders centraal geplaatst. Dit zal nu niet anders zijn!

http://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl/nieuws/verduidelijking-over-defecte-fdms