#elkeeurotelt: Horeca Vlaanderen op de barricade voor flexibele huurregeling !

Horeca Vlaanderen beseft ten volle de ernst van deze ‘Horeca lockdown’. Daarom gingen wij aan tafel met de brouwerijen om te zien wat mogelijk is in deze situatie.

Horeca Vlaanderen roept op om, naast de politieke maatregelen, ook te bekijken wat ondernemers voor elkaar kunnen doen. De sectorfederatie deed deze oproep o.a. in het programma “De Zevende Dag”. “Het is cruciaal voor onze ondernemers tijdens deze ‘Horeca Lockdown’ om de vaste kosten onder controle te houden en het dus leefbaar te houden voor de ondernemers. Huurgelden zijn hiervan een essentieel onderdeel. Vele brouwerijen doen inspanningen om een tegemoetkoming te bieden wat betreft die huurkost. Daar zijn we enorm blij mee. Daarnaast vragen we ook met aandrang aan alle andere eigenaars van vastgoed om mee te werken aan een flexibele huurregeling. Zij kunnen helaas makkelijker overbruggingen aanvragen bij financiële instellingen dan onze ondernemers. Dus toon uw hart en zorg voor leefbaarheid in de sector”, roept CEO Matthias De Caluwe op.

terras 1


De afgelopen dagen gaven heel wat brouwerijen gehoor aan de oproep om samen deze moeilijke periode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is hier heel tevreden mee en had hierover contact met verscheidene brouwerijen (AB Inbev, Alken-Maes, Haacht, Duvel-Moortgat, Palm,…). De steunmaatregelen die ze namen naar de horeca toe zijn een stap in goede richting om meer zuurstof te bieden aan de zaakvoerders. De genomen maatregelen zijn divers: het gaat van een kwijtschelding, over opschorting en betaling over een langere periode tot individuele gesprekken over hoe ze de ondernemers kunnen helpen…

“Elke brouwerij bekijkt wat mogelijk is voor hen, maar de solidariteit om de ‘Horeca Lockdown’ te overleven is groot bij hen en daar zijn we enorm blij mee. Cruciaal voor onze ondernemers in deze ‘Horeca Lockdown’ is de vaste kosten onder controle houden en als ondernemer wat ademruimte te vinden. Sommige brouwerijen schelden de huur kwijt, andere schorten deze op en spreiden de verschuldigde huur over de komende maanden. Belangrijk hier is dat het over een lange periode gaat zodat je bij de opstartmaanden niet meteen te veel kosten hebt die samenkomen”, aldus Matthias De Caluwe CEO Horeca Vlaanderen.

Ook de bijkomende maatregelen van de verscheidene brouwerijen omtrent teruggave producten, gratis heropstart van de leidingen… zijn belangrijk. “Wij roepen onze ondernemers op om contact op te nemen met hun brouwerij om afspraken te maken, want alles is echt maatwerk per onderneming”, benadrukt Horeca Vlaanderen.

Dringende oproep naar de andere eigenaars van horecavastgoed : wees flexibel!

Brouwerijen zijn maar voor een fractie eigenaar of hoofdhuurder van horecapanden. Dus de sleutel ligt bij alle vastgoedeigenaars die verhuren aan horeca. “Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke daden. Wij vragen dan ook dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden. Deze zal nodig zijn als we willen voorkomen dat veel panden gaan leegstaan na deze crisis. Dus zoek mee naar oplossingen voor deze periode hoelang ze ook duurt. Het is vaak voor verhuurders veel gemakkelijker om akkoorden met financiële instellingen te maken qua overbrugging dan voor onze horecaondernemers. Dus toon uw hart! Nu meer dan ooit,” vraagt CEO De Caluwe duidelijk aan iedere eigenaar.

Horeca Vlaanderen biedt template aan

Horeca Vlaanderen stelt aan haar ondernemers ter ondersteuning enkele template documenten ter beschikking om een basistool te hebben teneinde verdere afspraken te benaarstigen met hun verhuurders. “We willen hiermee onze leden ondersteunen om een eerste kader te hebben om mee aan de slag te gaan”, aldus De Caluwe.

De template kan u downloaden. 
- Uitzonderlijke vraag aan de verhuurder mbt gemoetkoming huur
- Addendum huurovereenkomst onroerend goed corona
- Ministrieel besluit van 18.03.2020

Met warme groet,

Horeca Vlaanderen