ACADEMY

Hygiëne en autocontrole - FAVV

Hygiëne en autocontrole - FAVV

De vereisten voor het autocontrolesysteem worden inhoudelijk bekeken.

Tijdens deze les komen volgende aspecten aan bod:

  • goede hygiënepraktijken
  • traceerbaarheid
  • meldingsplicht
  • HACCP

Daarnaast is er ook aandacht voor de nieuwe verplichtingen inzake allergenen en etikettering tijdens deze cursus.

Sinds 2008 organiseert de Voorlichtingscel van het FAVV gratis opleidingen voor groepen van operatoren uit de distributiesector die rechtstreeks in contact komen met de consumenten. Zij richt zich meer bepaald tot kleine inrichtingen die vaak moeilijkheden ondervinden om zich in regel te stellen met de reglementering.

Inschrijven kan via het open aanbod van FAVV.

http://www.favv.be/vcb/opleidingen/virtueleklassen/#a