INLOGGEN     HOME     CONTACT

 

Excellentiefonds: EersteKlas

Aanwerven én behouden van werknemers, rendabiliteit van onze ondernemingen, digitalisering en de technologische evoluties, duurzaam en circulair ondernemen, het is maar een greep uit de uitdagingen waar de horecasector voor staat. Horeca Vlaanderen nam in de afgelopen jaren al heel wat initiatieven die een absolute meerwaarde geven aan werkgevers en werknemers in de sector. Denk maar aan de ‘Horeca Academie’, het opleidingsprogramma van onze federatie, of 'Competentiegedreven Ondernemen', waarmee we de werkgever de nodige tools aanreiken om een HR-beleid in de horeca op te starten of verder uit te breiden. Maar ook de toekomstige generatie moet voorbereid zijn op de huidige noden en uitdagingen van morgen.

Bij het project 'EersteKlas', als onderdeel van het Excellentiefonds, ligt de focus dan ook op de instroom en het behoud van gedreven en geschoolde medewerkers. Het excellentieproject biedt een verrijkende leerervaring die leerlingen in staat stelt om zich te onderscheiden en te excelleren in hun vakgebied. EersteKlasmoet zo de ambitie, passie, creativiteit en ondernemingszin bij de volgende horecageneratie aanwakkeren.

Schrijf je vanaf nu in voor EersteKlas!

Horecahelden van de toekomst 

Het opzet 

Vlaanderen telt 37.842 horecaondernemingen op het einde van het eerste kwartaal van 2023. Dit is een groei op jaarbasis van 121 ondernemingen of 0,3 procent. De meer dan 37.000 ondernemingen in Vlaanderen creëren momenteel 85.861 arbeidsplaatsen. Daaruit blijkt dat de horecasector een fundamenteel onderdeel is van ons dagelijks en economisch leven. Toch heeft de horeca, alsook werken in de horeca, nog steeds een negatieve connotatie. Zo blijkt althans uit de studie ‘Hoe kwaliteitsvol is werken in de horeca?’ van het Kenniscentrum Guidea. Gevolg? Minder instroom van nieuwe, en vooral geschoolde, werkkrachtenOnderwijsinstellingen zijn nochtans voortdurend in volle transitie naar de toekomstige noden van de werkgevers.

Met het project 'EersteKlas' wil Horeca Vlaanderen de Vlaamse hotelscholen ondersteunen in het klaarstomen van de volgende generatie horecahelden. De laatste jaren is er reeds werk gemaakt van een verdieping en versterking van de samenwerking met de Vlaamse hotelscholen. Door onze schouders nu mee te zetten onder de oproep van het Vlaams Departement Onderwijs, om de instroom van hotelschoolleerlingen in de horecasector te versterken, komen wij tegemoet aan de wensen van de werkgevers en proberen wij de zwaktes en tekorten van het onderwijs op te vullen. Het project heeft dan ook als doel hotelschoolleerlingen te ondersteunen in het verder ontwikkelen van de hun talenten binnen de opleiding alsook te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden, kennis en attitudes zoals groepswerk en hospitality. Het excellentieproject biedt een verrijkende leerervaring die studenten in staat stelt om zich te onderscheiden en te excelleren in hun vakgebied. Zo worden hefbomen gecreëerd voor een duurzame toekomst. 

Word jij ook een horecaheld? 

Volgende studierichtingen uit het studiedomein ‘Voeding en Horeca’ kunnen deelnemen aan dit project: 

  • 3de graad - Horeca (dubbele finaliteit) 
  • 3de graad - Restaurant en keuken (arbeidsmarkt finaliteit) 
  • 3de graad - Grootkeuken (arbeidsmarkt finaliteit) 

Leerlingen uit de hele klas moeten hiervoor samenwerken en een gezonde groepsdynamiek vinden. Daardoor leren de jongeren goed samenwerken met anderen alsook een taakverdeling opstellen waar elke leerling zijn of haar talent optimaal kan benutten.

Wat staat de leerlingen te wachten?

 EersteKlas - Fases .png

Alle info over de wedstrijd kan je hier terug vinden

Graag nog een beetje meer informatie? Contacteer dan één van de projectmedewerkers via eersteklas@horeca.be.

Vol veerkracht vooruit! 

 

Vlaanderen_verbeelding werkt

Onze structurele partners

 Lia  CombinatielogoVLAIO  202309_CCV Logo - Tagline - Vertical - CMYK - Image.png Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database