HA-Banner-Algemeen

Inhoud: Sociaal beheer

 

Twee thema’s staan centraal in deze module:

  1. Voornaamste verplichtingen bij het in dienst nemen van personeel

Bij het in dienst nemen van personeel komen heel wat zaken kijken, waaronder ook heel wat papierwerk.
We maken je er graag wegwijs in.
Zo gaan we in op contracten en loonbarema’s, en ook een werkplanning komt aan bod.
Daarnaast is ook een arbeidsovereenkomst nodig en besteed je best aandacht aan tewerkstellingsmaatregelen.
Naast alle paperassen is er ook de nodige tijd om aandacht te besteden aan het omgaan met personeel.

  1. RSZ en belastingen

Wat is nu exact het doel van RSZ?
Wat is het principe van belastingen?
Hoe gebeurt de globale berekening van belastingen?
En wat met voorafbetalingen?

Deze breinbrekers worden piece of cake voor jou na deze module.

Keer terug