ACADEMY

Café-opleiding: Opleidingstraject n.a.v. de gedragscode drankafnameovereenkomsten

 

Verplichte opleiding voor café uitbaters met drankafnameovereenkomst

Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel, Horeca Wallonië, De Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische drankenhandelaars (FeBeD) ondertekenden in december 2015 een gedragscode die de brouwerijcontacten moet versoepelen. Voor de cafésector een belangrijk en historisch akkoord. Het is de eerste keer dat de sector met de brouwers en drankenhandelaars dergelijk akkoord afsluit. De meest extreme uitwassen worden aangepakt waardoor de ondernemer meer vrijheid, transparantie en rechtszekerheid krijgt. De volledige problematiek is niet opgelost, maar er is een belangrijke stap gezet.

Een van de afspraken uit de gedragscode bepaalt dat de horecafederaties praktijkgerichte opleidingen zullen aanbieden met als doel het aantal faillissementen in de sector sterk te verminderen. Deze opleiding is verplicht voor alle cafébazen die een drankafnameovereenkomst tekenen en wordt dusdanig ook als voorwaarde opgenomen in het contract.

U kan de gedragscode hieronder downloaden.

Download hier de gedragscode

7 modules

Horeca Vlaanderen engageert zich om deze opleiding te organiseren en werkte een traject uit. Dit traject omvat zeven modules:

 1. Startersopleiding, inleiding in het businessplan en gedragscode
 2. Prijszetting, up-selling en fiscaliteit
 3. Sociaal beheer voor cafés
 4. Autocontrole (HACCP): Voedselveiligheid via goede hygiënepraktijken
 5. Gecertificeerd Bierschenker (twee dagen)
 6. Bar Basics: Hoe organiseer ik mijn bar?
 7. Businessplan in de praktijk (facultatief)

Op het einde van het traject krijgen de deelnemers een getuigschrift als bewijs dat ze voldaan hebben aan de contractuele verplichting tot het volgen van de opleiding.

Najaar 2018 in Antwerpen

dinsdag 16 oktober         Startersopleiding, inleiding businessplan en gedragscode
dinsdag 23 oktober         Prijszetting, up-selling en fiscaliteit
maandag 5 november     Sociaal beheer voor cafés
dinsdag 13 november     Autocontrole: Voedselveiligheid via goede hygiënepraktijken
dinsdag 27 november     Gecertificeerd bierschenker: dag 1 
dinsdag 4 december       Gecertificeerd bierschenker: dag 2
dinsdag 11 december     Bar Basics
dinsdag 18 december     Businessplan in de praktijk

Timing:
Telkens van 9u tot 16u30, met uitzondering van de module 'Bar Basics' die plaatsvindt van 10u tot 16u.

Kostprijs

Prijs voor het volledige traject: €420 per persoon (exclusief BTW).
Leden van Horeca Vlaanderen krijgen een korting van €100 en betalen €320.

Wanneer u voor afzonderlijke modules inschrijft, betaalt u €75 (excl. BTW), met uitzondering van de module 'Gecertificeerd bierschenker' waar u €150 betaalt (aangezien deze gespreid is over twee dagen).

Wenst u lid te worden van Horeca Vlaanderen? Klik hier voor meer informatie over de werking van de federatie en de ledenvoordelen.

Aanvraag vrijstellingen

Het kan zijn dat u reeds eerder een opleiding volgde waarbij de inhoud dezelfde is als één van de modules.
Denkt u in aanspraak te komen voor een vrijstelling voor een van de modules? Dien dan een aanvraag in via h.baudot@horeca.be en vermeld:

 • de module waarvoor u een vrijstelling aanvraagt
 • de naam van de opleiding die u volgde
 • de instelling waar u de opleiding volgde
 • voeg ook het getuigschrift of certificaat toe als bewijs dat u deze opleiding tot een einde hebt gebracht

Inschrijven

Schrijf u via de links hieronder in voor het volledige traject of voor afzonderlijke modules.

Klik hier voor getuigenissen