ACADEMY

Café-opleiding: Opleidingstraject n.a.v. de gedragscode drankafnameovereenkomsten

 

Verplichte opleiding voor café uitbaters met drankafnameovereenkomst

Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel, Horeca Wallonië, De Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische drankenhandelaars (FeBeD) ondertekenden in december 2015 een gedragscode die de brouwerijcontacten moet versoepelen. Voor de cafésector een belangrijk en historisch akkoord. Het is de eerste keer dat de sector met de brouwers en drankenhandelaars dergelijk akkoord afsluit. De meest extreme uitwassen worden aangepakt waardoor de ondernemer meer vrijheid, transparantie en rechtszekerheid krijgt. De volledige problematiek is niet opgelost, maar er is een belangrijke stap gezet.

Een van de afspraken uit de gedragscode bepaalt dat de horecafederaties praktijkgerichte opleidingen zullen aanbieden met als doel het aantal faillissementen in de sector sterk te verminderen. Deze opleiding is verplicht voor alle cafébazen die een drankafnameovereenkomst tekenen en wordt dusdanig ook als voorwaarde opgenomen in het contract.

U kan de gedragscode hieronder downloaden.

Download hier de gedragscode

7 modules

Horeca Vlaanderen engageert zich om deze opleiding te organiseren en werkte een traject uit. Dit traject omvat zeven modules:

 1. Startersopleiding, inleiding in het businessplan en gedragscode
 2. Sociaal beheer voor cafés
 3. Autocontrole (HACCP): Voedselveiligheid via goede hygiënepraktijken
 4. Bar Basics: Hoe organiseer ik mijn bar?
 5. Gecertificeerd Bierschenker (twee dagen)
 6. Prijszetting, upselling en ficaliteit
 7. Businessplan in de praktijk (facultatief)

Op het einde van het traject krijgen de deelnemers een getuigschrift als bewijs dat ze voldaan hebben aan de contractuele verplichting tot het volgen van de opleiding.

Voorjaar 2021

Ma  1/03: Startersopleiding, inleiding businessplan en gedragscode
Ma  8/03: HACCP: autocontrole: Voedselveiligheid via goede hygiënepraktijken
Ma 15/03: Sociaal beheer voor cafés
Ma 22/03: Prijszetting, up-selling en fiscaliteit

Ma 29/03: Bar Basics
Ma  12/04: Gecertificeerd bierschenker: dag 1
Ma 19/04: Gecertificeerd bierschenker: dag 2
Ma 26/04: Businessplan in de praktijk

Timing:
Telkens van 9u30 tot 16u, met uitzondering van de module 'Bar Basics' die plaatsvindt van 10u tot 16u.

Kostprijs

Prijs voor het volledige traject: €420 per persoon (exclusief BTW).
Leden van Horeca Vlaanderen krijgen een korting van €100 en betalen €320.

Wanneer je je voor afzonderlijke modules inschrijft, betaal je €75 (excl. BTW), met uitzondering van de module 'Gecertificeerd bierschenker' waar je €150 betaalt (aangezien deze gespreid is over twee dagen).

Wens je lid te worden van Horeca Vlaanderen? Klik hier voor meer informatie over de werking van de federatie en de ledenvoordelen.

Inschrijven

Schrijf je via de links hieronder in voor het volledige traject.  of voor afzonderlijke modules.

Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Aanvraag vrijstellingen

Het kan zijn dat u reeds eerder een opleiding volgde waarbij de inhoud dezelfde is als één van de modules.
Denkt u in aanspraak te komen voor een vrijstelling voor een van de modules? Dien dan een aanvraag in via academie@horeca.be en vermeld:

 • de module waarvoor u een vrijstelling aanvraagt
 • de naam van de opleiding die u volgde
 • de instelling waar u de opleiding volgde
 • voeg ook het getuigschrift of certificaat toe als bewijs dat u deze opleiding tot een einde hebt gebracht