INLOGGEN     ZOEKEN     HOME     CONTACT

 

eprnydtwe8

Corona-info voor horeca

Horeca Vlaanderen probeert via deze pagina nuttige informatie te geven over de Corona-maatregelen. Horeca Vlaanderen streeft er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Desondanks kan het steeds mogelijk zijn dat door nieuwe beslissingen of veranderingen in bestaande maatregelen de info op deze pagina niet onmiddlellijk up-to-date is.

Indien je bijkomende vragen hebt, kan je steeds met ons contact nemen.

 

Corona-info voor horeca

Voor een volledig overzicht van de regelgeving kan je ook steeds terecht op www.info-coronavirus.be en www.vlaio.be.

De impact van de coronacrisis voor je horecazaak

Algemeen
De inrichtingen die tot de horecasector behoren, worden gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden. De hotels mogen echter openblijven met uitzondering van hun eventuele restaurants, bars, eethoeken, seminariezalen en andere gemeenschappelijke ruimtes. Alle nieuwe initiatieven zoals pop-ups of garageverkopen worden verboden.

Kan ik nog eten laten leveren of eten afhalen?
Ja. Leveringen aan huis en take-away zijn niet verboden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wachtrijen buiten moeten beperkt worden. (Merk op dat de beperking van sluitingsuur -22 uur- verdwenen is: het is dus opnieuw toegelaten om na 22 uur take-away te organiseren of te leveren).

Deze nieuwe activiteiten moeten in die periode dus niet worden geregistreerd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het FAVV wil wel de hygiënevoorschriften nogmaals benadrukken. Je kan die voorschriften hier nalezen.

Social distancing
Als je opteert om afhaal aan te bieden, zorg er dan voor dat voldoende ruimte (1,5 meter) mogelijk is tussen de klanten die iets komen afhalen, tussen jezelf en je klanten en tussen jezelf en je personeel of andere medewerkers. Er moet op gelet worden dat er geen lange wachtrijen ontstaan en zoveel mogelijk buiten laten aanschuiven. Wanneer klanten buiten moeten wachten, moeten zij ook de social distancing maatregelen respecteren.

Gezondheid en hygiëne
Hou zeker rekening met de nieuwe maatregelen en zorg voor jezelf, je werknemers en je klanten. Dit kan door heel vaak de handen te wassen, eventueel handgel ter beschikking te stellen en de algemene regels over hygiëne in acht te nemen.

We sommen ze nog graag voor je op:

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep
 • Vermijd handen geven of kussen bij begroetingen
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
 • Voel je je ziek, direct contact opnemen met een dokter en thuis blijven.

Je dient ook werknemers die ziek zijn - ook al zijn het lichte symptomen - naar huis te sturen. Merk je bij jezelf dat je symptomen hebt? Dan raden wij je aan om de activiteiten volledig stop te zetten.

Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?
Ja, individuele voedingskramen (foodtrucks, mobiele verkoper van gebraden kip, ijskar...) kunnen heropenen op het openbare domein op de gebruikelijke locatie als er op voorhand toestemming gevraagd is aan de gemeente of stad. Zij beslissen of de voedingskramen op hun gebruikelijke plaats opnieuw kunnen openen. Markten met maximaal 50 (voedings)kramen mogen heropenen vanaf maandag 18 mei, maar enkel als er toestemming is van de burgemeester. Ondernemers en personeelsleden moeten hier verplicht een mondmasker dragen, er moet een circulatieplan uitgewerkt zijn en iedereen moet afstand houden.
Thuislevering kan op bestelling, op voorwaarde dat dit geen deur-aan-deurverkoop wordt en mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Wat voor de verschillende types van logement?
Hotels en aparthotels mogen openblijven maar ZONDER TOEGANG tot de bar, het restaurant (gemeenschappelijke zalen) en de recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet. De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

Recreatieve en toeristische woningen (vb: vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen. Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan.  

Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden enkel essentiële verplaatsingen en individuele fysieke activiteiten toegelaten.

Wat met woonwagenterreinen?
Vaste residenten mogen blijven. Het zich verplaatsen naar een ander terrein is echter geen essentiële verplaatsing dus we raden de burgemeester aan om de nodige stappen te ondernemen om het verblijf van deze personen te faciliteren tot het einde van de crisis.

Terrassen
Het is belangrijk dat indien het praktisch mogelijk is, het terras ook effectief verwijderd wordt. Indien dit om praktische redenen echt niet kan, moet er gezorgd worden dat ieder gebruik onmogelijk is. Je kan ook opteren om een boodschap te voorzien: “In het kader van de COVID-19-maatregelen is het strikt verboden plaats te nemen op ons gesloten terras”. Belangrijk is dat je kan aantonen dat je als uitbater alle maatregelen hebt genomen om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen.

 

Corona hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, wordt voorzien in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de corona-sluitingsmaatregelen. Dit moet het ernstig inkomensverlies dat verplicht gesloten ondernemingen hebben, deels kunnen compenseren. Horecaondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, kunnen een eenmalige premie van 4.000 euro bekomen en als ze na 5 april hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

Voorwaarden
De corona-hinderpremie is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen.

De voorwaarden zijn:

 • Je bent zelfstandige in hoofdberoep of je bent zelfstandige in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je hebt een onderneming met werkende vennoten of minstens één VTE in dienst.
 • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 VTE in dienst hebben.
 • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
 • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.

Bedrag
De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze vanaf 6 april nog steeds alle dagen gesloten moeten blijven, krijgen ze voor elke bijkomende sluitingsdag een bijkomende sluitingspremie. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020. Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen, ook indien er nog afhaal- of leveringsdiensten uitgevoerd worden.

Wat bij meerdere vestigingen?
De premie is aan te vragen voor verschillende vestigingen: voor ondernemers die actief zijn in de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel, op voorwaarde dat er per uitbatingszetel minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene tewerkgesteld is, en dit is in elk geval beperkt tot maximaal vijf premies per ondernemingsnummer.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in die vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of meerdere deeltijdsen die samen het equivalent zijn van één VTE). VLAIO bevestigt dat het gaat om 1 VTE en geen voltijdse “kop/persoon”. Het kan met andere woorden ook 0,5 VTE + 0,5 VTE of 0,7 + 0,3, VTE, enzovoort zijn.

Aanvraagprocedure
Elke onderneming die recht heeft op de premie door verplichte sluiting, zal die ook krijgen. Klik hier naar de pagina:https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan . Daar vind je rechtsboven het knopje "AANVRAGEN". 

Uitbetaling
De uitbetaling van de premie volgt binnen de 14 dagen na aanvraag. VLAIO start vanaf 19 april met de uitbetalingen van de dagpremies voor de periode van 6 t.e.m. 19 april. De daaropvolgende periode wordt betaald vanaf 3 mei. Hiervoor dient geen nieuwe aanvraag worden ingediend. De corona-hinderpremie is belastingvrij.

Afhaal en levering
Afhaal en levering aanbieden én de corona hinderpremie aanvragen is mogelijk. Voor de horecasector is het voldoende dat de verbruikszaal verplicht is gesloten om in aanmerking te komen voor de corona hinderpremie.

Overbruggingsrecht
Indien je in aanmerking komt voor het overbruggingsrecht (vervangingsinkomen), kan je zowel de hinderpremie als het overbruggingsrecht aanvragen. Beide steunmaatregelen zijn dus te combineren als je aan de voorwaarden voldoet.

Meerdere vestigingen
De premie is aan te vragen voor verschillende vestigingen: voor ondernemers die actief zijn in de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel, op voorwaarde dat er per uitbatingszetel minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene tewerkgesteld is. Opgelet: als je bijvoorbeeld één café of restaurant hebt zonder personeel, kom je natuurlijk ook nog steeds in aanmerking voor deze premie.

Logies
Hotels die beschikken over een 'gelagzaal' (bv. bar, ontbijtzaal, restaurant) die deze moeten sluiten kunnen ook gebruik maken van deze premie, ook al moet het hotel zelf niet volledig sluiten onder de huidige maatregelen.

 

Corona compensatiepremie

Update 04-05-2020 - Vanaf vandaag kan je je compensatiepremie aanvragen. Wie zich vooraf al had aangemeld via de Corona-update van VLAIO, kan deze vanaf maandag 4 mei aanvragen. Vanaf dinsdag 5 mei kan het voor iedereen, laat het Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen VLAIO weten.

Wat is de compensatiepremie?

De compensatiepremie is een eenmalige premie van 3.000 euro voor ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten, maar wel een zware omzetdaling van minstens 60% lijden, door de coronamaatregelen. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de premie 1.500 euro. Deze premie is niet cumuleerbaar met de Vlaamse hinderpremie.


Wat zijn de voorwaarden?

 • er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn, gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) tewerkgesteld is;
 • ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende niet 80% of meer tewerkgesteld zijn, kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten;
 • het omzetverlies is minstens -60% ten gevolge van de exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen en moet zich manifesteren in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is dus 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019;
 • voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Starters die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden;
 • voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.


Twijfel je of je recht hebt op deze premie? Dan kan je via deze link van VLAIO alle voorwaarden nalezen, en ook contact opnemen met VLAIO. Je vindt er ook meteen een beknopte handleiding die je een weg loodst door alle gegevens die je moet invullen. Je compensatiepremie aanvragen kan hier of hou de website www.vlaio.be in de gaten.

 

Overbruggingsrecht

Update 20-05-2020 - Het crisisoverbruggingsrecht is verlengd tot 30 juni 2020. Aanvankelijk voorzag de wet een overbruggingsrecht voor onderbrekingen naar aanleiding van de pandemie voor de maanden maart en april. Door de verlenging blijft het overbruggingsrecht gegarandeerd voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit geheel of gedeeltelijk moeten onderbreken door COVID-19. Voor de verlenging tot juni moet een nieuwe aanvraag ingediend worden bij je sociaal verzekeringsfonds.

Voorwaarden
Het overbruggingsrecht kan aangevraagd worden als je als zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkend echtgenoot momenteel geen inkomen hebt door de coronacrisis. Van zodra je je activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt, zal je ook het recht hebben het overbruggingsrecht aan 100 % en eveneens voor de maanden maart en april (bv. ook hotels die ervoor kiezen om dus 7 dagen opeenvolgend te sluiten). De voorwaarde van 7 opeenvolgende dagen gesloten te zijn geldt niet voor horecazaken die verplicht zijn te sluiten. Voor hen geldt geen minimumtermijn.

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep kunnen een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Zelfstandigen actief na hun pensionering van wie het inkomen hoger is dan 6.996,89 euro (verplichte kwartaalbijdrage ten minste gelijk aan 257,14 €) kunnen ook genieten van het gedeeltelijke overbruggingsrecht: 807 euro/maand (met gezinslast), 645 euro (zonder gezinslast), met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro.

Zelfstandigen in bijbroep: bijberoepers van wie de inkomsten zich situeren tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro, zullen een gedeeltelijk overbruggingsrecht kunnen genieten. Het gaat dus om de zelfstandigen in bijberoep die in 2020 een verplichte kwartaalbijdrage betalen tussen 358,59 en 717,17 euro. De financiële uitkering zal 645 euro/maand bedragen (807 euro/maand met gezinslast), met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten ten belope van 1.614 euro. Bijvoorbeeld, een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van 1100 euro per maand, zal 514 euro overbruggingsrecht krijgen.

Bedrag
Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro (indien geen kinderlast) of 1.614,10 euro (indien kinderlast) per maand.

Aanvraagprocedure
Je kan het overbruggingsrecht aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Afhaal en levering
Afhaal en levering aanbieden én het overbruggingsrecht aanvragen is mogelijk.

Combinatie corona hinderpremie
Indien je onderneming in aanmerking komt voor de corona hinderpremie, kan je zowel de hinderpremie als het overbruggingsrecht aanvragen. Beide steunmaatregelen zijn dus te combineren als je aan de voorwaarden voldoet.

 

Tijdelijke werkloosheid

Horecazaken die ten gevolge van de opgelegde maatregelen gesloten zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten.

Bedrag
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Aanvraagprocedure
Je kan een volledig overzicht van de voorwaarden en formaliteiten om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen terugvinden op deze pagina onder de rubriek ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden ingediend en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Afhaal en levering
Voor de horecazaken die ondanks de verplichte sluiting toch nog afhaal en levering aanbieden, kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

Aangifte
Er moet enkel via de portaalsite van de sociale zekerheid een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek “opmerkingen” moet zijn vermeld “Coronavirus – lockdown” en het nummer van het paritair comité dat van toepassing is. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

 

Uitstel RSZ betalingen

De regering heeft beslist om een hele reeks werkgevers de mogelijkheid te bieden hun RSZ-betalingen uit te stellen vanaf 20 maart m.b.t. het eerste en tweede kwartaal 2020 tot 15 december 2020. Er zijn hierbij twee groepen.

Werkgevers waarvoor de RSZ dit uitstel automatisch toekent
Voor meer dan 60.000 werkgevers kon de RSZ het recht op uitstel de voorbije dagen automatisch toekennen. Het gaat om ondernemingen uit de volgende sectoren die verplicht gesloten zijn:

 • Horeca
 • De culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van:
  • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
  • Dierenvoedingswinkels
  • Apotheken
  • Krantenwinkels
  • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen

Via een eenvoudige toepassing Coronacrisis check RSZ-uitstel biedt de RSZ vanaf vandaag aan deze ondernemingen zelf de mogelijkheid om na te gaan of hun uitstel van betaling correct is toegekend. Zij moeten alleen het KBO-nummer van hun onderneming inbrengen en krijgen onmiddellijk het antwoord.

De toepassing is te vinden op https://www.uitstelrszbetalingen.be

Als zij menen dat zij ten onrechte nog geen uitstel kregen, kunnen zij dit probleem online aan de RSZ melden via het elektronisch formulier, dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld. De RSZ zal dit dan onderzoeken, waar nodig corrigeren en de werkgever informeren.

Ondernemingen die hun sluiting zelf moeten melden
Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten, kunnen dat vanaf vandaag ook melden met een elektronische verklaring op eer.

Het gaat hierbij om de volgende ondernemingen:

 • Niet-essentiële bedrijven, die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen.
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn.

Hoe dient u een verklaring op eer in?
Ondernemingen die werken met een erkend sociaal secretariaat kunnen hiervoor met hen contact opnemen. Andere ondernemingen kunnen gebruikmaken van de eenvoudige toepassing die hierna wordt toegelicht.

Over de toepassing
De toepassing is te vinden op het portaal van de sociale zekerheid: Coronacrisis – Verklaring op eer

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet een werkgever een account voor het portaal van de sociale zekerheid hebben.

Als hij nog geen account heeft, kan hij er een aanmaken door de procedure op het portaal van de sociale zekerheid te volgen.

Heeft de werkgever een account, dan gaat hij als volgt te werk:

 • Op de homepagina van de RSZ-website, klik op de banner “Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers”
 • In het menu links kies “Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ”.
 • In de tekst klik op de knop “Verklaring op eer indienen”
 • Meld u aan.
 • Vink de vakjes aan die op u van toepassing zijn en klik op “Indienen”

De werkgever krijgt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

(Deze tekst werd ons bezorgd door het RSZ)

 

Federale steunmaatregelen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen de volgende steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. Als je voor 30 juni 2020 een aanvraag indient, kan je een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling bekomen voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en/of rechtspersonenbelasting. Voor meer info over de voorwaarden en de aanvraagprocedure, klik hier.

Betalingsplan Sociale werkgeversbijdragen
Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier.

Betalingsplan BTW
Het zal mogelijk zijn BTW-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

Betalingsplan Bedrijfsvoorheffing
Ook i.v.m. de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier.

Personenbelasting en vennootschapsbelasting
Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

 

Bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën

De federale regering heeft nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.

Horeca Vlaanderen trok hiervoor mee aan de kar tijdens deze onderhandelingen. Wij hebben hierop aandrongen om zo de liquiditeit van de vennootschappen op peil te houden. Opnieuw een belangrijke stap, maar wij blijven pleiten voor meer zuurstof voor de sector om deze crisis te overwinnen!

 • Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
 • Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
 • Uitstel betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Meer info
Meer lezen over de maatregelen kan via: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen. Bespreek dit met je sociaal secretariaat en/of uw boekhouder.

 

Flexibele huurregeling en brouwerijen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke daden. Horeca Vlaanderen vraagt dan ook dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden. Deze zal nodig zijn als we willen voorkomen dat veel panden gaan leegstaan na deze crisis. Het is vaak voor verhuurders veel gemakkelijker om akkoorden met financiële instellingen te maken qua overbrugging dan voor onze horecaondernemers.

Template documenten
Horeca Vlaanderen stelt ter ondersteuning enkele template documenten ter beschikking om een basistool te hebben teneinde verdere afspraken te benaarstigen met hun verhuurders. De template kan je hier downloaden: 

Brouwerijen
De afgelopen dagen gaven heel wat brouwerijen gehoor aan de oproep van Horeca Vlaanderen om samen deze moeilijke periode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is hier heel tevreden mee en had hierover contact met verscheidene brouwerijen: AB Inbev, Alken-Maes, Haacht, Duvel-Moortgat, Palm,… . De steunmaatregelen die ze namen naar de horeca toe zijn een stap in goede richting om meer zuurstof te bieden aan de zaakvoerders. De genomen maatregelen zijn divers: het gaat van een kwijtschelding, over opschorting en betaling over een langere periode tot individuele gesprekken over hoe ze de ondernemers kunnen helpen. Ook de bijkomende maatregelen van de verscheidene brouwerijen omtrent teruggave producten, gratis heropstart van de leidingen… zijn belangrijk. Het is aangeraden om contact op te nemen met je brouwerij om afspraken te maken, want alles is echt maatwerk per onderneming.

 

Garantieregeling voor bedrijven getroffen door coronacrisis

Op vraag van Horeca Vlaanderen hebben de federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector de handen in elkaar geslagen om de kredietverlening aan zelfstandigen en bedrijven in stand te houden. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.

Aanvragen
De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand. Wij raden je dus zeker aan om direct contact op te nemen met je financiële instelling om te zien wat voor jou en jouw onderneming mogelijk is onder deze maatregelen.

 

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

 

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

 

Unisono: uitstel van betaling Unisono-factuur en Sabam-korting voor horeca

Na overleg tussen het unieke platform Unisono (een samenwerking tussen Sabam en de Billijke Vergoeding) en Horeca Vlaanderen is er een oplossing voor horecazaken gevonden wat betreft de Unisono-factuur:

 • Voor openstaande facturen verlengt Unisono de betaaltermijn met 60 dagen en zullen ze géén herinneringskosten aanrekenen.
 • Unisono schort het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik tijdelijk op voor ondernemingen die gesloten zijn wegens de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo wil Unisono er mee voor zorgen dat zelfstandigen en bedrijven de nodige zuurstof krijgen om de verplichte sluitingsperiode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is blij met deze constructieve stap en zoekt verder naar oplossingen, want elke euro telt op dit moment voor onze sector. Beide partijen beseffen dat de auteurs/artiesten en de horeca rechtstreeks met elkaar verbonden en dus getroffen zijn in deze periode.

Sabam en Horeca Vlaanderen zijn overeengekomen om een solidariteitskorting toe te staan die overeenkomt met 1 maand auteursrechten. In totaal gaat het voor de hele horecasector om een bedrag van bijna 2 miljoen euro aan auteursrechten. De horecazaken die verplicht gesloten zijn wegens de maatregelen van de overheid kunnen deze solidariteitskorting eenvoudig en snel aanvragen via de site van het uniek platform Unisono (de aanvraagmodule is weldra beschikbaar). Deze korting op het gedeelte auteursrechten wordt in mindering gebracht van de jaarlijkse factuur of terugbetaald, mocht de bijdrage al betaald zijn. Deze 1/12 kwijtschelding is geldig voor iedereen die al betaald heeft of nog moet betalen.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Unisono www.unisono.be. Je kan Unisono telefonisch bereiken via 02 286 82 11. Dit kan elke werkdag van 9u30 tot 13u.

 

Betalingsuitstel kredieten

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd dat ze ondernemingen financieel gaan ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis.

Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Hierbij kan je de voorwaarden terugvinden: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Je kan best contact opnemen met je bank om dit te bespreken. Mochten er problemen zijn met de aanvraag hiervan, mag je deze steeds melden via info@horeca.be. Op die manier kunnen we dit doorgeven.

 

Laatste update
04-05-2020

Disclaimer
Horeca Vlaanderen probeert via deze webpagina nuttige informatie te geven over de Corona-maatregelen. Horeca Vlaanderen streeft er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze inspanningsverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze webpagina en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Voor een volledig en steeds up to date overzicht van de regelgeving, verwijzen wij u naar de websites van de overheid: https://www.info-coronavirus.be en https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus.

Onze structurele partners

 Lia  CombinatielogoVLAIO   Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database  TEL_business_pos_WitAchter_WEB