INLOGGEN     HOME     CONTACT

 

eprnydtwe8Horeca Vlaanderen zet zich in om zo goed mogelijke en broodnodige steunmaatregelen te krijgen voor de horecasector. Daarnaast gaat de ondernemersfederatie ook in overleg om tot evenwichtige maatregelen te komen die gevolgd moeten worden in de strijd tegen het coronavirus. Hieronder geven we mee welke maatregelen gevolgd moeten worden, en welke steunmaatregelen momenteel van kracht zijn.

Actieplan ventilatie horeca

Een voorbeeld van actieplan ventilatie voor de horeca van de FOD Economie kan je hier bekijken en downloaden.

Steunmaatregelen

Hieronder vind je de steunmaatregelen waarop je recht kan hebben. We houden deze lijst zo veel mogelijk up-to-date. Maar bekijk zeker ook de website van de instanties die steunmaatregelen uitkeren (VLAIO, je sociaal verzekeringsfonds...) voor de meest recente aanpassingen.

Voor een volledig overzicht van de regelgeving kan je ook steeds terecht op www.info-coronavirus.be en www.vlaio.be.

 

 

Vlaams Beschermingsmechanisme

Het Vlaams beschermingsmechanisme 11 is mogelijk voor ondernemers in onder andere de discotheken, feestzalen, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, eventsector...  

Wat?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 20 november 2021 tot en met 31 december 2021 EN een omzetdaling van minstens 30% in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2021 aantonen.

De omzetdaling is de daling van de omzet (ZONDER btw) op basis van de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021. Als referentieperiode geldt de overeenstemmende periode in 2019.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van:

 1. de ontvangstbewijzen van de btw-kwartaalaangiftes of de btw-maandaangiftes in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 en in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2019
 2. een verklaring op eer door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of een accountant over de omzet, exclusief btw, volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes in de periode van 20 november tot en met 31 december 2021. Als referentieperiode geldt de overeenstemmende periode in 2019

Ondernemingen die nog niet gestart waren op 1 oktober 2019 tonen de omzetdaling in 2021 aan op basis van het financieel plan zoals bij opstart. Om de omzetdaling te bepalen wordt de omzet uit prestaties gerealiseerd in het vierde kwartaal 2021 en in de voormelde subsidieperiode in 2021 vergeleken met de omzet uit verwachte prestaties zoals opgenomen in het financieel plan voor het vierde kwartaal 2021 en de voormelde subsidieperiode in 2021.

De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau.

Hoeveel bedraagt de steun?

De premie bedraagt 10% van de helft van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019 volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes.

De maximale steun bedraagt:

 • € 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling vanaf 10 tot 49 werknemers
 • € 60.000 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling van 50 werknemers of meer

Voor wie?

De premie geldt voor enkele specifieke sectoren:

 • de uitbating van een feestzaal: een uitbating van een locatie in een gebouw of aangelanden ervan of op een vervoersmiddel, die tegen betaling ter beschikking wordt gesteld aan klanten voor het organiseren van feesten en waar hoofdzakelijk dranken en spijzen worden geleverd in eigen beheer of via een externe cateraar
 • de uitbating van een vakantieverblijf: de uitbating van een toeristisch logies dat op 1 oktober 2021 bij Toerisme Vlaanderen als vakantiewoning met meer dan 15 slaapplaatsen aangemeld is als vakantiewoning conform het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies of van een vakantiepark dat beschikt over een verplicht gesloten subtropisch zwembad of binnenspeeltuin ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en dat op 1 oktober 2021 bij Toerisme Vlaanderen aangemeld is als vakantiepark conform het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies.
 • de uitbating van een jeugdverblijf: de uitbating van een verblijf dat op 1 oktober 2021 door Toerisme Vlaanderen als sociaal-toeristisch verblijf erkend is als een jeugdverblijfcentrum of een hostel conform het decreet van 18 julii 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van ‘Toerisme voor Allen’
 • de uitbating van een discotheek of dancing: de uitbating van een uitgaansgelegenheid die bestaat uit een of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek
 • de uitbating van een binnenspeeltuin: de uitbating van een indoorplek waar kinderen kunnen spelen en die is voorzien van toestellen voor sport en spel
 • de uitbating van een recreatiepark
 • de uitbating van een recreatieve ruimte: de uitbating van een inrichting voor lasergames en paintballgames, een bowlingzaal, escaperooms, een snookerzaal, een dartszaal, een biljartzaal, een indoor trampolinepark of een subtropisch zwembad
 • sociaal-culturele activiteiten
 • de uitbating van een reisbureau
 • de activiteiten met betrekking tot personenvervoer
 • event- of cultuuractiviteiten
 • de uitbating van een event- of cultuurzaal
 • de uitbating van een nachtwinkel
 • sportactiviteiten
 • de uitbating van een bioscoop
 • de uitbating van een kansspelzaak

De ondernemingen dienen aanvullen ook te beschikken over een RSZ- of btw-NACE-code in de kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) die overeenstemt met de activiteit van de getroffen onderneming. VLAIO publiceerde de lijst met NACE-codes.

Omzetdaling niet aantonen in bepaalde gevallen

Ondernemingen die één van de onderstaande activiteiten uitbaten in Vlaanderen kunnen eveneens kiezen om de aanvraag in te dienen voor de periode van verplichte sluiting van de uitbating en moeten in dat geval de omzetdaling niet aantonen:

 • discotheek of dancing
 • binnenspeeltuin
 • event- of cultuurzaal
 • bioscoop
 • recreatieve ruimte
 • kansspelzaak

Voorafbetaling voor de maand januari 2022?

Sommige ondernemingen kunnen ook al een voorafbetaling aanvragen voor de maand januari 2022, dat bij de volgende Vlaamse premie hoort: Vlaams beschermingsmechanisme 12. Alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden, vind je hier. De voorafbetaling is aan te vragen bij de online-aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme 11.


Crisis-overbruggingsrecht

Wat is het crisis-overbruggingsrecht?

 • Het crisis-overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen voor zelfstandigen in hoofd- en bijberoep die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus.
 • Er zijn drie verschillende soorten van toepassing: (1) bij een verplichte sluiting, (2) bij een ernstige omzetdaling en (3) bij quarantaine of zorg voor een kind.

Wat is het crisis-overbruggingsrecht bij een verplichte sluiting?

 • Deze steunmaatregel is er voor zelfstandigen van wie de onderneming verplicht gesloten is omwille van een maatregel van de overheid, zoals bijvoorbeeld discotheken.
 • Deze steunmaatregel is van toepassing tot en met 31 maart 2022.
 • Er is terug een dubbele uitkering vanaf december '21. De uitkering bedraagt dan € 3.358,62 per maand voor zelfstandigen met gezinslast en € 2.687,74 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast.

Wat is het crisis-overbruggingsrecht bij een ernstige omzetdaling?

 • Deze steunmaatregel is er voor ondernemingen die geconfronteerd worden met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Je hoeft dus niet volledig gesloten te zijn, zoals bijvoorbeeld hotels en cateraars.
 • Om in aanmerking te komen voor deze steun, moet je in de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je steun vraagt een aanzienlijk inkomstenverlies kunnen aantonen van minstens 40% (65% voor de maanden oktober en november '21) ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019.
 • Deze steunmaatregel is van toepassing tot en met 31 maart '22.
 • De basisuitkering bedraagt vanaaf 1 januari '22 € 1.712,90 per maand voor zelfstandigen met gezinslast en € 1.370,75 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast.

 • Voorwaarden: Je moet je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft. Hierbij geldt een uitzondering voor starters: als je nog maar twaalf voorafgaande kwartalen of minder verzekeringsplichtig bent in het kader van het sociaal sttatuut van de zelfstandigen, volstaat het dat je voor twee kwartalen effectief je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen hebt betaald.

Wat als er iets niet duidelijk is voor mij of ik niet weet welke pijler van het crisis-overbruggingsrecht op mij van toepassing is?

 • Bij verdere vragen, aarzel dan niet om je sociaal verzekeringsfonds te contacteren.
 • Zij staan in voor de uitkering van het crisis-overbruggingsrecht en beheren je persoonlijk dossier, waardoor ze je snel met je specifieke situatie zullen kunnen verder helpen!


Wat is het crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind?

 • Deze steunmaatregel is bedoeld voor de zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moeten onderbreken. De situatie van overmacht moet aangetoond worden aan de hand van een quarantaine-attest, op eigen naam, maar ook om een attest op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als de zelfstandige.
  Let wel: wie omwille wetens en willens afgereisd zijn naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, komen niet in aanmerking voor deze uitkering. Zij voldoen niet aan de voorwaarde dat het moet gaan om een situatie van overmacht.
 • Komen eveneens in aanmerking, de zelfstandigen die omwille van de zorg voor hun kind(eren) van minder dan 18 jaar hun zelfstandige activiteit volledig onderbreken gedurende minstens 7 kalenderdagen (niet noodzakelijk opeenvolgend) tijdens een kalendermaand of gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen die verspreid zijn over twee maanden. Dit kan in volgende omstandigheden: 
  • het kind bevindt zich in quarantaine of isolatie; 
  • door de sluiting van de school of kinderopvang als gevolg van corona beperkende maatregelen;
  • het kind moet verplicht lessen op afstand volgen als gevolg van corona beperkende maatregelen;
 • Komen eveneens in aanmerking, de zelfstandigen die omwille van de zorg van een gehandicapt kind ten laste (ongeacht de leeftijd) hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen (niet noodzakelijk opeenvolgend) tijdens een kalendermaand of gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen die verspreid zijn over twee maanden. Dit kan in volgende omstandigheden:
  • het kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten;
  • er een tijdelijke stopzetting is van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen als gevolg van corona beperkende maatregelen.
 • Je moet aan je sociale verzekeringsfonds een attest van quarantaine of een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen overhandigen, dat de sluiting of het verplicht volgen van onderwijs op afstand bevestigt als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus beperken. In dit attest staat de periode vermeld waarin de maatregel van toepassing is.
  Je komt niet in aanmerking als je je zelfstandige activiteit van thuis uit kan organiseren. Je moet die onderbreking omstandig motiveren in je aanvraag.
 • Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van de duur van de onderbreking en van het al dan niet hebben van gezinslast. Deze steunmaatregel is van toepassing tot en met 31 maart ’22. Je kan de uitkering aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

 

Wat als er iets niet duidelijk is voor mij of ik niet weet welke pijler van het crisis-overbruggingsrecht op mij van toepassing is?

 • Bij verdere vragen, aarzel dan niet om je sociaal verzekeringsfonds te contacteren.
 • Zij staan in voor de uitkering van het crisis-overbruggingsrecht en beheren je persoonlijk dossier, waardoor ze je snel met je specifieke situatie zullen kunnen verder helpen!

 

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht


Als u door het coronavirus uw personeel niet meer kunt tewerkstellen, kunt u hen tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht, mits toepassing van een vereenvoudigde procedure. Deze vereenvoudigde procedure is verlengd tot en met 31 maart 2022. Er moet enkel een elektronische aangifte van sociaal risico gedaan worden waarin u aangifte doet van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld. Deze formaliteit wordt normaal gedaan door uw sociaal secretariaat of mandataris.

Indien u zich beroept op tijdelijke overmacht Covid-19, moet u uiteraard de werknemer daarvan vooraf in kennis stellen. In de kennisgeving aan de werknemer dient u melding te maken van de arbeidsregeling die op hem van toepassing zal zijn (volledige werkloosheid dan wel gedeeltelijke arbeid) en aan te duiden voor welke periode deze zal gelden. Indien u de formaliteiten inzake kennisgeving aan de werknemer niet naleeft, bent u gehouden aan de werknemer zijn normaal loon te betalen voor de periode die voorafgaat aan het vervullen van deze formaliteiten.

Bedrag
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden tot 31 maart 2022 verhoogd van 65 procent tot 70 procent van het gemiddelde begrensde loon. Tot en met 31 maart 2022 ontvangt de werknemer bovenop zijn werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,74 per dag, ten laste van de RVA. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

 

voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

 

Globalisatiemechanisme


Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.

Nog niet aanvraagbaar
Deze maatregelen worden nog aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan de steunmaatregel door VLAIO uitgewerkt worden. 

 

Overbruggingslening

Om de moeilijke periode te overbruggen, wordt een overbruggingslening uitgewerkt. Die kan dienen voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur.

De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000 en tot 36 maanden voor leningen van meer dan € 50.000. Het minimumbedrag voor de lening is € 10.000, het maximumbedrag is afhankelijk van de grootte of omzet van de onderneming en kan oplopen tot € 400.000. 

Nog niet aanvraagbaar
Deze maatregelen worden nog aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan de steunmaatregel door VLAIO uitgewerkt worden. 

 

Extra federale steunmaatregelen

De federale regering heeft op 6 november 2020 een uitgebreid pakket bijkomende maatregelen bekendgemaakt om onder meer ondernemers en bedrijven extra financiële ademruimte te geven. Het gaat hier om een principebeslissing. De concrete invulling en specifieke voorwaarden zijn nog niet gekend.

Het pakket bevat veel verlengingen van bestaande steunmaatregelen én een aantal nieuwe steunmaatregelen, voor zowel de bedrijven, de zelfstandigen als de werknemers. We sommen ze hieronder op:

STEUN AAN BEDRIJVEN

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind-2022, waarbij KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst.
 • Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten verlengen.

 

 

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, …) die nog actief is in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar wordt getroffen (groot omzetverlies) door de beperkende maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2022. Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.

Dat betekent dat die bijdragen moeten betaald worden vóór 31 maart 2023.

De aanvraag moet bij het sociaal verzekeringsfonds ingediend worden vóór 15 maart 2022.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer;
 • indien de aanvrager actief is in een sector die nog verplicht gesloten is: de sector die getroffen wordt door de sluitingsmaatregel.
 • indien de aanvrager een aanzienlijk omzetverlies lijdt ingevolge de coronaviruscrisis: de aanvraag moet vergezeld worden van de noodzakelijke bewijsstukken die aantonen dat zijn activiteit voor het laatste kwartaal van 2021 een daling van het omzetcijfer kent van minstens 40% in vergelijking met het laatste kwartaal van het refertejaar 2019. Hij moet het verband tussen het omzetverlies en de coronaviruscrisis duidelijk motiveren.

Meer weten?
Neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

 

Kwijtschelding verhogingen sociale bijdragen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 niet betalen op 31 maart 2022, zullen omwille van die laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen van de jaren 2018, 2019 en 2020 die in de loop van het eerste kwartaal van 2022 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 (berekend op de beroepsinkomsten 2019) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2022 lager liggen dan de inkomsten van 2019.

Voor de zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar getroffen worden (voor het laatste kwartaal van 2021 een omzetverlies van 40% in vergelijking met het laatste kwartaal van het referentiejaar 2019) door de beperkende maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, is er een vereenvoudigde aanvraagprocedure.

Sinds 1 januari 2022 zijn de vaste drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen afgeschaft. De zelfstandige kan voortaan vrij het bedrag bepalen in functie van de geraamde inkomsten. De vermindering moet worden aangevraagd bij uw sociaal verzekeringsfonds.

De minimumbijdrage voor de zelfstandigen in hoofdberoep, primostarters en meewerkende echtgenoten blijft behouden. Zij kunnen nooit minder voorlopige sociale bijdragen betalen dan die minimumbijdrage.

Opgelet! Als de werkelijk beroepsinkomsten van het jaar 2022 toch hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.

Meer weten?
Neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

 

Vrijstelling van sociale bijdragen van 2022

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen. Die vrijstelling kan worden gevraagd voor voorlopige bijdragen en voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Starters moeten een wachttijd van 4 kwartalen respecteren. Een starter kan dus pas een aanvraag voor die 4 kwartalen indienen nadat hij 4 opeenvolgende kwartalen actief is (tenzij de activiteit eerder werd stopgezet).

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van het betrokken kwartaal.

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Voor de zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar getroffen worden (groot omzetverlies) door de beperkende maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, is er een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar. Met dat vereenvoudigd aanvraagformulier kan enkel een aanvraag tot vrijstelling van betaling worden ingediend voor de volgende sociale bijdragen:

 • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2022;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2022.

Wanneer de zelfstandige actief is in een sector die nog verplicht gesloten is, moet hij in zijn aanvraagformulier de sector meedelen die beoogd wordt door de sluitingsmaatregel.

Wanneer de zelfstandige niet actief is in zo’n sector maar een groot omzetverlies lijdt ten gevolge van de crisis van het coronavirus, moet hij bij zijn aanvraag de noodzakelijke bewijsstukken toevoegen die aantonen dat voor het laatste kwartaal van 2021 zijn activiteit een daling van het omzetcijfer van ten minste 40 % kent ten opzichte van het laatste kwartaal van het refertejaar 2019. Hij moet duidelijk het verband aantonen tussen de daling van het omzetcijfer en de crisis van het coronavirus.

Je kunt je aanvraag rechtstreeks via je sociaal verzekeringsfonds of online indienen.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Aanvragen van andere zelfstandigen of met betrekking tot andere kwartalen, kunnen worden ingediend met een klassieke aanvraag tot vrijstelling (geen vereenvoudigd aanvraagformulier).

Meer weten?
Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.
Of neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

 

Vrijstelling van sociale bijdragen van 2021

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de volgende bijdragen:

 • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen in 2018, 2019 en 2020 met vervaldag in 2021.

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. Wil je een aanvraag doen voor meerdere kwartalen van 2021, dan is het aan te raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het laatste betrokken kwartaal hebt ontvangen en dan een globale aanvraag voor alle betrokken kwartalen in te dienen. Maar opgelet, je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je sociaal verzekeringsfonds. Je kunt je aanvraag rechtstreeks via je sociaal verzekeringsfonds of online indienen. 

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Meer weten?
Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.
Of neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds. 

 

Bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën

De federale regering heeft tijdens de crisis nog maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.

Horeca Vlaanderen trok hiervoor mee aan de kar tijdens deze onderhandelingen. Wij hebben hierop aandrongen om zo de liquiditeit van de vennootschappen op peil te houden. 

Een overzicht van de bijkomende steunmaatregelen van de FOD Financiën vind je hier.

 

Flexibele huurregeling en brouwerijen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke daden. Horeca Vlaanderen vraagt dan ook dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden. Deze zal nodig zijn als we willen voorkomen dat veel panden gaan leegstaan na deze crisis. Het is vaak voor verhuurders veel gemakkelijker om akkoorden met financiële instellingen te maken qua overbrugging dan voor onze horecaondernemers.

Template documenten
Horeca Vlaanderen stelde in 2020 ter ondersteuning enkele template documenten ter beschikking om een basistool te hebben teneinde verdere afspraken te benaarstigen met hun verhuurders. De template kan je hier downloaden: 

Brouwerijen
De afgelopen twee jaar gaven heel wat brouwerijen gehoor aan de oproep van Horeca Vlaanderen om samen deze moeilijke periode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is hier heel tevreden mee en had hierover contact met verscheidene brouwerijen: AB Inbev, Alken-Maes, Haacht, Duvel-Moortgat, Palm,… . De steunmaatregelen die ze destijds namen naar de horeca toe, waren een stap in goede richting om meer zuurstof te bieden aan de zaakvoerders. De genomen maatregelen zijn divers: het gaat van een kwijtschelding, over opschorting en betaling over een langere periode tot individuele gesprekken over hoe ze de ondernemers kunnen helpen. Ook de bijkomende maatregelen van de verscheidene brouwerijen omtrent teruggave producten, gratis heropstart van de leidingen… en en blijven belangrijk. Het is aangeraden om contact op te nemen met je brouwerij om afspraken te maken om te bekijken wat nu nog mogelijk is, want alles is echt maatwerk per onderneming.

 

 

Disclaimer
Horeca Vlaanderen probeert via deze webpagina nuttige informatie te geven over de Corona-maatregelen. Horeca Vlaanderen streeft er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze inspanningsverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze webpagina en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Voor een volledig en steeds up to date overzicht van de regelgeving, verwijzen wij u naar de websites van de overheid: https://www.info-coronavirus.be en https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus.

Onze structurele partners

Banner structurele partners (1).png