INLOGGEN     HOME     CONTACT

 

eprnydtwe8

Richtlijnen heropstart horeca

Na een lange verplichte sluiting kan de horeca eindelijk weer aan de slag. Om de verspreiding van het coronavirus te blijven beperken, moeten horecazaken zich aan verschillende maatregelen houden. Op www.heropstarthoreca.be vindt u de maatregelen die gelden voor u als horecaondernemer, maar ook voor personeel, klanten en leveranciers! #samensterk

→ Ga naar www.heropstarthoreca.beHoreca Vlaanderen zet zich in om zo goed mogelijke en broodnodige steunmaatregelen te krijgen voor de horecasector. Daarnaast bespreekt de sectorfederatie ook welke protocollen gevolgd moeten worden in de horeca.
Op deze pagina verwijzen we je naar de horecaprotocollen en de interessante steunmaatregelen waarvan je gebruik kan maken.

Richtlijnen horecaprotocol

Op www.heropstarthoreca.be vind je een overzicht van de algemene richtlijnen en de protocolfiches per sector. Als sectorfederatie zet Horeca Vlaanderen sinds het begin alle mensen en middelen in om onze sector hier zo goed mogelijk door te loodsen. En we zullen blijven strijden voor een betere horeca!  

→ Ga naar www.heropstarthoreca.be

 

Steunmaatregelen

Hieronder vind je de steunmaatregelen waarop je recht kan hebben. We houden deze lijst zo veel mogelijk up-to-date. Maar bekijk zeker ook de website van de instanties die steunmaatregelen uitkeren (VLAIO, je sociaal verzekeringsfonds...) voor de meest recente aanpassingen.

Voor een volledig overzicht van de regelgeving kan je ook steeds terecht op www.info-coronavirus.be en www.vlaio.be.

 

 

Vlaams Beschermingsmechanisme

Het Vlaams beschermingsmechanisme 11 is mogelijk voor ondernemers in onder andere de discotheken, feestzalen, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, eventsector...  

De steun bedraagt 10% van de helft van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019.

Maximale steun:

 • € 11.250 voor ondernemingen tot 10 werknemers
 • € 22.500 voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers
 • € 60.000 voor ondernemingen met 50 of meer werknemers


De start voor indieningsperiode is voorzien vanaf midden februari.

Verplicht gesloten?
Wie verplicht gesloten is, moet voor de actuele sluitingsperiode geen omzetverlies aantonen, maar moet wel de omzet in de referentieperiode in 2019 bewijzen.

Getroffen maar niet verplicht gesloten?
Andere ondernemers die getroffen worden, maar niet verplicht gesloten zijn, moeten actief blijven en omzetverlies aantonen. 

Er komt een dubbele bewijslast. Dat betekent minstens 30% omzetverlies in het laatste kwartaal van 2021 in combinatie met een omzetverlies van minstens 60% in de getroffen periode. Het omzetverlies moet worden aangetoond aan de hand van de btw-aangiften en een attest van een externe boekhouder. 

 

Crisis-overbruggingsrecht

Wat is het crisis-overbruggingsrecht?

 • Het crisis-overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen voor zelfstandigen in hoofd- en bijberoep voor de onderbreking van hun activiteit ten gevolge van het coronavirus.
 • Er zijn twee verschillende soorten van toepassing: (1) bij een verplichte sluiting en (2) bij een ernstige omzetdaling.

Wat is het crisis-overbruggingsrecht bij een verplichte sluiting?

 • Deze steunmaatregel is er voor zelfstandigen van wie de onderneming verplicht gesloten is omwille van een maatregel van de overheid, zoals bijvoorbeeld discotheken.
 • Deze steunmaatregel is van toepassing tot en met 30 september.
 • Bij een verplichte sluiting wordt de basisuitkering verdubbeld. Dan bedraagt de uitkering € 3.228,20 per maand voor zelfstandigen met gezinslast en € 2.583,38 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast.
 • Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van een sector die verplicht gesloten is, kan je een beroep doen op deze uitkering op voorwaarde dat je de activiteit volledig onderbreekt.

Wat is het crisis-overbruggingsrecht bij een ernstige omzetdaling?

 • Deze steunmaatregel is er voor ondernemingen die geconfronteerd worden met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Je hoeft dus niet volledig gesloten te zijn, zoals bijvoorbeeld hotels en cateraars.
 • Om in aanmerking te komen voor deze steun, moet je in de kalendermaand die voorafgaat aan de maand waarvoor je steun vraagt een aanzienlijk inkomstenverlies kunnen aantonen van minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019.
 • Deze steunmaatregel is van toepassing tot en met 30 september.
 • De basisuitkering bedraagt € 1.614,10 per maand voor zelfstandigen met gezinslast en € 1.291,69 per maand voor zelfstandigen zonder gezinslast.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

 • Je moet je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Hierbij geldt een uitzondering voor starters: als je nog maar twaalf voorafgaande kwartalen of minder verzekeringsplichtig bent in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen, volstaat het dat je voor twee kwartalen effectief je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen hebt betaald.

Wat als er iets niet duidelijk is voor mij of ik niet weet welke pijler van het crisis-overbruggingsrecht op mij van toepassing is?

 • Bij verdere vragen, aarzel dan niet om je sociaal verzekeringsfonds te contacteren.
 • Zij staan in voor de uitkering van het crisis-overbruggingsrecht en beheren je persoonlijk dossier, waardoor ze je snel met je specifieke situatie zullen kunnen verder helpen!

Wat met het crisis-overbruggingsrecht in mei en juni 2021?

 • Het dubbele crisis-overbruggingsrecht is combineerbaar met zowel met de heropstart van de buitenterrassen op 8 mei, als de heropening van de binnenruimten op 9 juni.
 • De sectoren die nog gesloten zijn, zoals discotheken, zullen in juni uiteraard ook aanspraak kunnen maken op het dubbele crisis-overbruggingsrecht.

Wat met het crisis-overbruggingsrecht in juli, augustus en september 2021?

 • Zowel het enkel als dubbel crisis-overbruggingsrecht werden bovendien verlengd tot en met september 2021. Dat betekent concreet dat:
 • zelfstandigen van wie de onderneming verplicht gesloten is omwille van een maatregel van de overheid ook in juli, augustus en september in aanmerking komen voor de dubbele uitkering;
 • zelfstandigen die geconfronteerd worden met een omzetdaling van 40% t.o.v. 2019 door de coronacrisis ook in juli, augustus en september in aanmerking komen voor de enkelvoudige uitkering.
 •  
 •  

 

Tijdelijke werkloosheid

Update 03.06.2021 – De tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid tot en met 30 september 2021.

Horecazaken die ten gevolge van de opgelegde maatregelen gesloten zijn, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd tot eind dit jaar. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten.

Bedrag
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Aanvraagprocedure
Je kan een volledig overzicht van de voorwaarden en formaliteiten om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen terugvinden op deze pagina onder de rubriek ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0.

De werkgevers die omwille van het coronavirus al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken hadden ingediend en die nu worden getroffen door een maatregel tot sluiting, kunnen een nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Afhaal en levering
Voor de horecazaken die ondanks de verplichte sluiting toch nog afhaal en levering aanbieden, kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

Aangifte
Er moet enkel via de portaalsite van de sociale zekerheid een elektronische aangifte van de tijdelijke werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA gebeuren, waarin in de rubriek “opmerkingen” moet zijn vermeld “Coronavirus – lockdown” en het nummer van het paritair comité dat van toepassing is. In dat geval moet er geen bijkomend dossier meer ingediend worden bij de RVA ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

 

Globalisatiemechanisme


Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.

Nog niet aanvraagbaar
Deze maatregelen worden nog aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan de steunmaatregel door VLAIO uitgewerkt worden. 

 

Overbruggingslening

Om de moeilijke periode te overbruggen, wordt een overbruggingslening uitgewerkt. Die kan dienen voor investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur.

De rente bedraagt 1%. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000 en tot 36 maanden voor leningen van meer dan € 50.000. Het minimumbedrag voor de lening is € 10.000, het maximumbedrag is afhankelijk van de grootte of omzet van de onderneming en kan oplopen tot € 400.000. 

Nog niet aanvraagbaar
Deze maatregelen worden nog aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan de steunmaatregel door VLAIO uitgewerkt worden. 

 

RSZ-kwijtschelding

Voor wie geldt deze steunmaatregel?

 • Ondernemingen die verplicht moeten sluiten op basis van de ministeriële besluiten van 18 oktober 2020 en 1 oktober 2020
 • Ondernemingen die door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zwaar getroffen zijn

Hoe kan ik zelf nagaan of mijn onderneming in aanmerking komt voor deze premie?

 • De Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid heeft zelf een onlinedienst ‘Check RSZ-compensatie’ opgestart waarmee je kan nagaan of je onderneming in aanmerking komt voor de premie
 • Je hoeft alleen het KBO-nummer van je onderneming in te voeren
 • Krijg je een negatief antwoord, maar meen je toch in aanmerking te komen? Dien dan bezwaar in met een webformulier bij RSZ
 • Bekijk de ‘Check RSZ-compensatie’ hier!

Hoe werkt deze premie precies?

De premie wordt in twee fasen toegekend:

Fase 1

 • In de loop van november berekent de RSZ eerst een voorlopige premie, op basis van de aangiften van het eerste kwartaal 2020
 • Het bedrag van die premie wordt gecommuniceerd via de e-Box Ondernemingen en dan gestort op de RSZ-rekening van de werkgever

Fase 2

 • Als de aangiften voor het derde kwartaal definitief zijn, berekent de RSZ de bijdrage voor dat derde kwartaal en vergelijkt die met het bedrag van de voorlopige premie
 • Is het bedrag voor het derde kwartaal hoger dan de voorlopige premie? Dan wordt het verschil toegekend
 • Is het bedrag voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie? Dan behoudt de werkgever de voorlopige premie

Heb je nog vragen over deze premie?

 

Extra federale steunmaatregelen

De federale regering heeft op 6 november 2020 een uitgebreid pakket bijkomende maatregelen bekendgemaakt om onder meer ondernemers en bedrijven extra financiële ademruimte te geven. Het gaat hier om een principebeslissing. De concrete invulling en specifieke voorwaarden zijn nog niet gekend.

Het pakket bevat veel verlengingen van bestaande steunmaatregelen én een aantal nieuwe steunmaatregelen, voor zowel de bedrijven, de zelfstandigen als de werknemers. We sommen ze hieronder op:

STEUN AAN BEDRIJVEN

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind-2022, waarbij KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst.
 • Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten verlengen.
 • Verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 31 maart 2021 en er zal de mogelijkheid worden voorzien om deze daarna nog te verlengen. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

Nieuwe maatregelen

 • Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen.
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.

STEUN AAN ZELFSTANDIGEN

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,2 euro per maand.
 • Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal gewerkt worden op basis van een sterke daling van de omzet. De concrete modaliteiten zullen op korte termijn worden uitgewerkt.
 • Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al een uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 en dit uitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020.
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een uitkering ontvangen die even hoog is als het overbruggingsrecht  (voor alleenstaande zelfstandigen en zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval). Concreet gaat het om een toeslag van meer dan 300 euro per maand.

Nieuwe maatregelen

 • Tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw.
 • Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.

STEUN AAN WERKNEMERS

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.
 • Tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind. De bestaande maatregel zal worden uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle.
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om dit op hetzelfde niveau te trekken als de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Concreet wil dit zeggen dat indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering lager uitvalt dan 70% van het gemiddeld bruto maandloon (geplafonneerd op754,76 euro), deze aangevuld zal worden met een toeslag van 5,63 euro per dag tot aan dat bedrag.

Nieuwe maatregelen

 • Uitbetaling door de RVA van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.

 

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing

Er is een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op lonen voor juni, juli en augustus. Dit voor de bedrijven die de voorbije maanden beroep deden op de technische werkloosheid. Zodra we de gedetailleerde regeling hebben ontvangen van de diensten houden we jullie hiervan meteen op de hoogte.

 

Consumptiecheques

Er wordt een consumptiecheque voorzien van maximaal 300 euro. Werkgevers van alle sectoren kunnen die cheque aankopen voor hun werknemers. Werknemers kunnen deze cheques gebruiken in de Belgische horeca of bij cultuur- of sportactiviteiten. Deze cheque is (para)fiscaal vrijgesteld en maximaal 1 jaar geldig.

 

Uitstel RSZ betalingen

De regering heeft beslist om een hele reeks werkgevers de mogelijkheid te bieden hun RSZ-betalingen uit te stellen vanaf 20 maart m.b.t. het eerste en tweede kwartaal 2020 tot 15 december 2020. Er zijn hierbij twee groepen.

Werkgevers waarvoor de RSZ dit uitstel automatisch toekent
Voor meer dan 60.000 werkgevers kon de RSZ het recht op uitstel de voorbije dagen automatisch toekennen. Het gaat om ondernemingen uit de volgende sectoren die verplicht gesloten zijn:

 • Horeca
 • De culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van:
  • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels
  • Dierenvoedingswinkels
  • Apotheken
  • Krantenwinkels
  • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen

Via een eenvoudige toepassing Coronacrisis check RSZ-uitstel biedt de RSZ vanaf vandaag aan deze ondernemingen zelf de mogelijkheid om na te gaan of hun uitstel van betaling correct is toegekend. Zij moeten alleen het KBO-nummer van hun onderneming inbrengen en krijgen onmiddellijk het antwoord.

De toepassing is te vinden op https://www.uitstelrszbetalingen.be

Als zij menen dat zij ten onrechte nog geen uitstel kregen, kunnen zij dit probleem online aan de RSZ melden via het elektronisch formulier, dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld. De RSZ zal dit dan onderzoeken, waar nodig corrigeren en de werkgever informeren.

Ondernemingen die hun sluiting zelf moeten melden
Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn maar die zelf beslist hebben om volledig te sluiten, kunnen dat vanaf vandaag ook melden met een elektronische verklaring op eer.

Het gaat hierbij om de volgende ondernemingen:

 • Niet-essentiële bedrijven, die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen.
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn.

Hoe dient u een verklaring op eer in?
Ondernemingen die werken met een erkend sociaal secretariaat kunnen hiervoor met hen contact opnemen. Andere ondernemingen kunnen gebruikmaken van de eenvoudige toepassing die hierna wordt toegelicht.

Over de toepassing
De toepassing is te vinden op het portaal van de sociale zekerheid: Coronacrisis – Verklaring op eer

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet een werkgever een account voor het portaal van de sociale zekerheid hebben.

Als hij nog geen account heeft, kan hij er een aanmaken door de procedure op het portaal van de sociale zekerheid te volgen.

Heeft de werkgever een account, dan gaat hij als volgt te werk:

 • Op de homepagina van de RSZ-website, klik op de banner “Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers”
 • In het menu links kies “Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ”.
 • In de tekst klik op de knop “Verklaring op eer indienen”
 • Meld u aan.
 • Vink de vakjes aan die op u van toepassing zijn en klik op “Indienen”

De werkgever krijgt onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

(Deze tekst werd ons bezorgd door het RSZ)

 

Bijkomende steunmaatregelen FOD Financiën

De federale regering heeft nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.

Horeca Vlaanderen trok hiervoor mee aan de kar tijdens deze onderhandelingen. Wij hebben hierop aandrongen om zo de liquiditeit van de vennootschappen op peil te houden. Opnieuw een belangrijke stap, maar wij blijven pleiten voor meer zuurstof voor de sector om deze crisis te overwinnen!

Een overzicht van de bijkomende steunmaatregelen van de FOD Financiën vind je hier.

 

Flexibele huurregeling en brouwerijen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke daden. Horeca Vlaanderen vraagt dan ook dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden. Deze zal nodig zijn als we willen voorkomen dat veel panden gaan leegstaan na deze crisis. Het is vaak voor verhuurders veel gemakkelijker om akkoorden met financiële instellingen te maken qua overbrugging dan voor onze horecaondernemers.

Template documenten
Horeca Vlaanderen stelde in 2020 ter ondersteuning enkele template documenten ter beschikking om een basistool te hebben teneinde verdere afspraken te benaarstigen met hun verhuurders. De template kan je hier downloaden: 

Brouwerijen
De afgelopen twee jaar gaven heel wat brouwerijen gehoor aan de oproep van Horeca Vlaanderen om samen deze moeilijke periode te overbruggen. Horeca Vlaanderen is hier heel tevreden mee en had hierover contact met verscheidene brouwerijen: AB Inbev, Alken-Maes, Haacht, Duvel-Moortgat, Palm,… . De steunmaatregelen die ze destijds namen naar de horeca toe, waren een stap in goede richting om meer zuurstof te bieden aan de zaakvoerders. De genomen maatregelen zijn divers: het gaat van een kwijtschelding, over opschorting en betaling over een langere periode tot individuele gesprekken over hoe ze de ondernemers kunnen helpen. Ook de bijkomende maatregelen van de verscheidene brouwerijen omtrent teruggave producten, gratis heropstart van de leidingen… en en blijven belangrijk. Het is aangeraden om contact op te nemen met je brouwerij om afspraken te maken om te bekijken wat nu nog mogelijk is, want alles is echt maatwerk per onderneming.

 

 

Disclaimer
Horeca Vlaanderen probeert via deze webpagina nuttige informatie te geven over de Corona-maatregelen. Horeca Vlaanderen streeft er steeds naar zorgvuldige en correcte informatie te verschaffen. Gelet op deze inspanningsverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze webpagina en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Voor een volledig en steeds up to date overzicht van de regelgeving, verwijzen wij u naar de websites van de overheid: https://www.info-coronavirus.be en https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus.

Onze structurele partners

 Lia  CombinatielogoVLAIO   Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database  TEL_business_pos_WitAchter_WEB