Let op: flitscontroles op sociale fraude in de horeca in juni

Ieder jaar vinden er vooraf aangekondigde flitscontroles op sociale fraude plaats door de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD). Wij waarschuwen jou bij deze dus graag voor het feit dat jij en jouw collega-ondernemers de komende maand verschillende inspecties tegelijk over de vloer zullen krijgen. Ook wat er tijdens zo een controle wordt nagekeken, kan je in dit artikel terugvinden. Lees dus snel verder! 

Flitscontroles zijn onaangekondigde bezoekjes van een overheidsinspecteur in een ondernemingen. Al is dat onaangekondigde niet volledig waar, want de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) geeft vaak prijs in welke maanden welke sectoren zich aan zo een bezoekje mogen verwachten. Je weet als ondernemer alleen niet of de inspecteur zal langskomen en op welke dag dan. Een sociaal inspecteur heeft immers het recht om op elk ogenblik van de dag of nacht binnen te stappen, zonder een voorafgaande verwittiging.   Flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter. Al zullen de inspectiediensten ook verbaliseren bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken. In juni vinden de flitscontroles in de horecasector plaats. 

Wat houdt zo een controle in? 

Het SIOD voorziet een checklist met alle documenten die je moet kunnen voorleggen tijdens zo’n controle. Het is dus belangrijk om deze checklist nu al eens na te kijken en te controleren of alles voor jouw zaak in orde is. Deze checklist is echter louter informatief. De sociaal inspecteur kan dus ook nog andere documenten opvragen, indien hij die noodzakelijk acht voor het onderzoek. 

Er wordt voornamelijk gecontroleerd op zwartwerk, wat betekent dat de identiteiten van werkgever en werknemers mogen nagekeken worden (op basis van het rijksregisternummer) en er heel wat personeelsgebonden documenten opgevraagd kunnen worden:  

  • DIMONA (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), van voltijdse of deeltijdse werknemers, alsook van jobstudenten, flexi’s of gelegenheidsmedewerkers; 
  • Arbeidsreglementen met alle werkroosters; 
  • Arbeidsovereenkomsten en bijlagen; 
  • Documenten van niet-Belgische werknemers, zoals arbeidskaarten, arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen; 
  • Arbeidsongevallenverzekering.

Ook aan werknemers kunnen vragen gesteld worden: 

  • Over zijn statuut als werknemer (loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht…); 
  • Over zijn statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon…); 
  • Controlekaarten kunnen gevraagd worden aan werklozen (volledige, tijdelijke of deeltijdse werkloze of deeltijdse werknemer met aanvullende werkloosheidsuitkeringen), waarvan de prestaties duidelijk zijn aangeduid op de controlekaart; 
  • Indien een arbeidsongeschikte werknemer aan het werk wordt aangetroffen zal gevraagd worden naar zijn toestemming deeltijdse werkhervatting afgeleverd door de adviserend geneesheer.

Bereid je dus goed voor, de flitscontroles beginnen op 1 juni en zullen een hele maand duren. De volledige checklist vind je op de website van het SIOD en is te downloaden via de blauwe knop.