Maatregelen coronavirus

Op vrijdag 6 maart, tijdens de ministerraad, heeft de federale regering 10 maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19. Horeca Vlaanderen zet deze graag op een rijtje voor u. 

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van deze dinsdag 10 maart is beslist om bijkomende maatregelen te nemen met betrekking tot het beheer van de verspreiding van Covid-19 in België. Voor alle duidelijkheid: we blijven in fase 2, die versterkt wordt met nieuwe maatregelen. Wij raden horeca-ondernemers dan ook aan om zeker voldoende de handen te wassen en de hygiënische maatregelen te respecteren. 

shutterstock_1623031354

Horeca Vlaanderen legt de bekommernissen van de horecasector op tafel. Wij luisteren naar uw bezorgdheden en doen er alles aan om uw bezorgdheden als horecaondernemer in deze moeilijke situatie duidelijk over te brengen tijdens de bespreking van de economische maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Graag sommen wij alvast op wat al beslist is zodat u hiervan goed op de hoogte bent. Indien er updates zijn dan passen wij de informatie aan. 

  1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Voor meer informatie, klik https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte

  1. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

  1. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier.

  1. Betalingsplan btw

Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

  1. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier.

  1. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

  1. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier.

  1. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

  1. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast. Voor meer informatie, klik hier.

  1. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Op de algemene website over het coronavirus kan allerlei info gevonden worden. De informatie wordt constant bijgewerkt door de verschillende overheidsdiensten. Bekijk de pagina hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Hou zeker rekening met de nieuwe maatregelen en zorg voor u, uw werknemers en uw klanten. Dit kan door heel vaak de handen te wassen, eventueel handgel ter beschikking te stellen, ziek personeel naar huis te sturen, en de algemene regels over hygiëne in acht te nemen. We sommen ze nog graag voor u op: 

·       Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep

·       Vermijd handen geven of kussen bij begroetingen

·       Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen

·       Hoest of nies in een papieren zakdoekje  of in de binnenkant van je elleboog.

·       Gebruik papieren zakdoekjes  en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak

·       Voel je je ziek direct contact opnemen met een dokter en thuisblijven.