ACADEMY

Horeca Vlaanderen

De Horeca Academie is een initiatief van Horeca Vlaanderen, de sectororganisatie van en voor de horeca. De drie pijlers zijn belangenverdediging, ondersteunen en netwerken. Dankzij de wijdvertakte verankering is Horeca Vlaanderen actief op Europees, nationaal, Vlaams en lokaal niveau.

Al dertig jaar verdedigt Horeca Vlaanderen de belangen van haar sector en ondernemers. De voorbije decennia is het gezicht van onze sector enorm veranderd. Naast koken, experimenteren en proeven moet u ook manager zijn. Bijkomende reglementeringen maken onze sector professioneler maar ook een pak complexer. Na al meer dan een voltijdse job aan het fornuis, achter de receptie of toog moet u nog ettelijke uren spenderen aan het invullen van paperassen, personeel betalen en het opvolgen van de wetgeving.

Horeca Vlaanderen is uw steunpilaar. Waar onze juridische dienst u behoedt van contractuele misstappen, wijzen onze sociale adviseurs u de weg in het labyrint van de sociale wetgeving. Maar bovenal is Horeca Vlaanderen een bruggenbouwer die zowel lokaal als nationaal banden smeedt tussen onze ondernemers en haar stakeholders.

Onze structuur bestaat uit ondernemers, uit mensen uit de sector zoals u. De input komt van lokale afdelingen, van de provincies, van de verschillende sector commissies, van de Raad van Bestuur maar ook van u. Wij verdedigen uw belangen!

Voor meer info kan u steeds tercht op onze website http://www.horecavlaanderen.be/.

wordcloud