ACADEMY

Starten in de horeca of je zaak optimaliseren

 

Een horecazaak starten of je zaak optimaliseren, dit traject omvat alle handvaten.

Download hier de gedragscode

9 modules

Horeca Vlaanderen engageert zich om deze opleiding te organiseren en werkte een traject uit. Dit traject omvat negen modules/ 10 lesdagen:

 1. Startersopleiding, inleiding in het businessplan en gedragscode
 2. Digitale zichtbaarheid (facultatief)
 3. Prijszetting, boekhouding en ficaliteit
 4. Autocontrole (HACCP): Voedselveiligheid via goede hygiënepraktijken
 5. Bar Basics: Hoe organiseer ik mijn bar?
 6. Gecertificeerd Bierschenker (twee dagen)
 7. Sociaal beheer
 8. Succesfactoren tot winstgevend ondernemen (facultatief)
 9. Businessplan in de praktijk (facultatief)

Op het einde van het traject krijgen de deelnemers een getuigschrift als bewijs dat ze voldaan hebben aan de contractuele verplichting tot het volgen van de opleiding.


Voorjaar 2022 in Gent/Drongen

Maandag 21 maart 2022:  Startersopleiding, inleiding businessplan en gedragscode
Maandag 28 maart 2022:  Online zichtbaarheid (facultatief)
Maandag 04 april 2022:     Succesfactoren tot winstgevend ondernemen  (facultatief)
Maandag 11 april 2022:      Prijszetting, boekhouding en fiscaliteit
Maandag 25 april 2022:     HACCP: autocontrole: Voedselveiligheid via goede hygiënepraktijken
Maandag 02 mei 2022:      Bar Basics
Maandag 09 mei 2022:      Gecertificeerd bierschenker: dag 1
Maandag 16 mei 2022:      Gecertificeerd bierschenker: dag 2
Maandag 23 mei 2022:      Sociaal beheer
Maandag 13 juni 2022:      Prijszetting, boekhouding en fiscaliteit & Businessplan in de praktijk (facultatief)

Timing:
Telkens van 9u30 tot 16u30, met uitzondering van de module 'Sociaal beheer' van 9u tot 12u en 'Bar Basics' die plaatsvindt van 10u tot 16u.

Kostprijs

De kostprijs voor het volledige traject kost 420 euro, leden betalen 320,- euro.
Wanneer je je voor afzonderlijke modules inschrijft, betaal je €75 (excl. BTW).

Inschrijven

Schrijf je via de links hieronder in voor het volledige traject.  of voor afzonderlijke modules.

 

 

Café-opleiding: Opleidingstraject n.a.v. de gedragscode drankafnameovereenkomsten

Verplichte opleiding voor café uitbaters met drankafnameovereenkomst

Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel, Horeca Wallonië, De Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische drankenhandelaars (FeBeD) ondertekenden in december 2015 een gedragscode die de brouwerijcontacten moet versoepelen. Voor de cafésector een belangrijk en historisch akkoord. Het is de eerste keer dat de sector met de brouwers en drankenhandelaars dergelijk akkoord afsluit. De meest extreme uitwassen worden aangepakt waardoor de ondernemer meer vrijheid, transparantie en rechtszekerheid krijgt. De volledige problematiek is niet opgelost, maar er is een belangrijke stap gezet.

Een van de afspraken uit de gedragscode bepaalt dat de horecafederaties praktijkgerichte opleidingen zullen aanbieden met als doel het aantal faillissementen in de sector sterk te verminderen. Deze opleiding is verplicht voor alle cafébazen die een drankafnameovereenkomst tekenen en wordt dusdanig ook als voorwaarde opgenomen in het contract.

U kan de gedragscode hieronder downloaden.

Download hier de gedragscode

Aanvraag vrijstellingen

Het kan zijn dat u reeds eerder een opleiding volgde waarbij de inhoud dezelfde is als één van de modules.
Denkt u in aanspraak te komen voor een vrijstelling voor een van de modules? Dien dan een aanvraag in via academie@horeca.be en vermeld:

 • de module waarvoor u een vrijstelling aanvraagt
 • de naam van de opleiding die u volgde
 • de instelling waar u de opleiding volgde
 • voeg ook het getuigschrift of certificaat toe als bewijs dat u deze opleiding tot een einde hebt gebracht