INLOGGEN     HOME     CONTACT

 

Kassawetgeving en horecaplan: inleiding

nklkbgktmv

 1. Stand van zaken wetgeving

Vanaf wanneer is de wetgeving in voege getreden?
In 2015 werd de geregistreerde kassa gefaseerd ingevoerd in de sector. Vanaf 2016 moet elke horecaondernemer die minstens 25.000 euro van zijn omzet uit voeding haalt die ter plaatse wordt geconsumeerd werken met een geregistreerde kassa met blackbox.

Is de wetgeving rechtsgeldig?
Op 4 maart 2016 keurde de ministerraad het ontwerp voor koninklijk besluit goed dat het sluitstuk moet  zijn voor de regelgeving over de invoering van het geregistreerd kassasysteem in de horeca. Die moest ’gerepareerd’ worden, want in oktober 2015 sprak de Raad van State zich uit over de befaamde tien-procentregel. Wie meer dan tien procent van zijn omzet haalde uit maaltijden die ter plaatse werden geserveerd, was volgens de wetgeving verplicht om een witte kassa te plaatsen. Wie onder de tien procent bleef, moest dit niet doen. “Een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel”, zo luidde de conclusie van de Raad van State. De wet moest dus aangepast worden. De regering voert nu een nieuwe grens in:  horecaondernemingen die meer dan 25.000 euro omzet halen uit voeding die ter plaatse wordt geconsumeerd, moeten een geregistreerde kassa gebruiken. Wie eronder blijft, wordt vrijgesteld. Hierover bestond sinds 22 december 2015 al een principeakkoord, maar het duurde tot 4 maart vooraleer de tekst werd goedgekeurd.
Volgens Horeca Vlaanderen is ook de grens van 25.000 euro, net zoals de tien procent-regel, een schending van het gelijkheidsbeginsel. Horeca Vlaanderen onderzoekt momenteel of de nieuwe regelgeving ook zal worden aangevochten bij de Raad van State.

FAQ en informatie
Alle praktische informatie en gekende wetgeving vindt u terug op de overheidswebsite http://www.geregistreerdkassasysteem.be/

 

2. De maatregelen van het horecaplan

Om de invoering van de geregistreede kassa te begeleiden werkte de federale overheid een aantal maatregelen uit. Een uitgebreid overzicht van deze maatregelen vindt u hier.

De laatste stand van zaken (18 mei 2017) vindt u hier.

 

3. Standpunt en traject Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen heeft ondertussen een lange weg afgelegd in het kassadossier.
Ons standpunt over de geregistreerde kassa en het afgelegde traject leest u hier.

 

4. Downloads

Raamovereenkomst voor flexijob (juni 2017)
Schematische voorstelling maatregelen
Studies professoren Konings en Goos
GPS Toolkit

5. Nieuws

18 mei 2017: Stand van zaken van de geregistreerde kassa

 

 

 

 

Onze structurele partners

 Lia  CombinatielogoVLAIO  202309_CCV Logo - Tagline - Vertical - CMYK - Image.png Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database