Schaf de 25.000 euro regel af. Gelijke spelregels voor iedere sector!


Het Rekenhof bracht een rapport uit over de “witte kassa”, het geregistreerde kassasysteem voor de horeca. Van mei tot november 2018 voerde ze een audit hierover uit. Sinds 1 januari 2016 is het geregistreerd kassasysteem in ons land verplicht voor alle horecazaken die jaarlijks meer dan 25.000 euro omzet halen uit maaltijden die ter plaatse geconsumeerd worden. Het rapport schetst de situatie, stelt enkele obstakels vast en doet aanbevelingen. Horeca Vlaanderen reageert op de berichtgeving vandaag: “Uit het rapport blijkt de controle op de 25.000 Euro grens moeilijk. Wel, schaf deze dan gewoon af. Gelijke regels voor iedere ondernemer in dit land. Dat vragen we al lang en is toch de logica zelve? Daarnaast is er een hoge installatieratio van het GKS de afgelopen jaren, tussen 94% en 97 %. Laten we ons misschien ook eens op het positieve focussen en de horecasector niet altijd in een slecht daglicht plaatsen. Wat de organisatie van een tombola betreft, passen we overigens!”, aldus Matthias De Caluwe CEO Horeca Vlaanderen.

kassa

 

Positieve naleving GKS –verplichting in Vlaanderen

Om het effect van de controles te meten, heeft het Rekenhof de installatiepercentages van het GKS vergeleken op verschillende referentietijdstippen. Met name direct na de introductie, en telkens na de jaarlijkse actualisatie. Het installatiepercentage van deze ondernemingen met een GKS in het Vlaams Gewest bleek in die jaren ( 2016/17/18) vrij hoog en stabiel: 94 tot 97 %.

“Laten we daarom ook het positieve benadrukken van het rapport van het Rekenhof. Kijk maar naar de hoge installatiegraad van het GKS, tussen de 94% en 97 %, de afgelopen jaren bij de Vlaamse horecaondernemers. Laten we ons daarop focussen in plaats van de mooiste sector van het land altijd eerst in een slecht daglicht te plaatsen!” aldus Matthias De Caluwe CEO van Horeca Vlaanderen.

Controles moeilijk door de 25.000 euro-regel? Schaf ze dan af. Gelijke regels voor iedereen!

Het Rekenhof stelt dat de GKS-regelgeving theoretisch gedetailleerd is uitgewerkt en via administratieve circulaires werd toegelicht. In de praktijk blijkt ze echter complex en moeilijk controleerbaar. Er zijn veel interpretatieproblemen bij de controle van de omzetdrempel van 25.000 euro. Hiervoor moet de FOD Financiën zich grotendeels baseren op NACEBEL codes bij het KBO. Datamining blijkt in de praktijk echter niet altijd succesvol en het Rekenhof beveelt aan de samenwerking tussen de diensten te verbeteren om de theoretische doelgroep die het GKS moet gebruiken af te bakenen. Horeca Vlaanderen stelt al lang een eenvoudige oplossing voor:

“Schaf nu die 25.000 euro regel af! Gelijke regels voor iedere sector. Dat resulteert enerzijds in administratieve vereenvoudiging voor de overheidsdiensten en anderzijds zorgt dit voor een gelijkspeelveld voor alle ondernemers. Aangezien een compenserende maatregel zoals de flexi-jobs ook al werd uitgebreid, is dit eigenlijk toch de logica zelve?!”, stelt Matthias De Caluwe.

Pro forma-ticket versus BTW–ticket? Steeds traceerbaar!

Het rapport maakte ook een aantal bemerkingen over de problemen die zich kunnen voordoen. Om geen begripsverwarring te krijgen over “Pro Forma” of “BTW”–tickets, willen we toch graag even verduidelijken. Twijfel er vooral niet aan dat alles wat in een geregistreerde kassa ingetikt is, traceerbaar is!

“Een pro-forma ticket wordt eerst aan de klant gegeven zodat die kan nakijken of de rekening klopt en de betaalwijze kenbaar kan maken aan de uitbater. Hierna maakt deze een finaal BTW–ticket waar de betaalwijze op vermeld staat. Eventuele correcties, zelfs als de klant zijn finaal BTW ticket niet meeneemt, staan steeds in het systeem en kunnen door de inspectiediensten nagekeken worden. De organisatie van een tombola lijkt ons daarom echt overbodig!”, besluit Matthias De Caluwe.