Horeca Vlaanderen blij met het intiatief van Minister Peeters! Start van onderzoek en overleg of weigeren autoverzekering aan horeca kan.


Vice-Eersteminister en minister van werk en economie Peeters liet vandaag in een persbericht weten dat hij laat onderzoeken of het weigeren van horecapersoneel door autoverzekeraars discriminerend is. Hij nodigt Assuralia en Horeca Vlaanderen uit voor overleg. Horeca Vlaanderen is opgetogen met dit initiatief. "Wij zijn blij dat onze oproep gehoord wordt! Dialoog is de sleutel tot goede oplossingen. Wij werken heel graag mee aan constructief overleg" aldus Matthias De Caluwe, CEO Horeca Vlaanderen.

barmanShutterstock


Horeca Vlaanderen kaartte gisteren aan dat mensen uit de horecasector zoals o.a barmannen, koks of kelners,... vaker worden geweigerd voor een autoverzekering dan andere beroepsgroepen, of moeten een hogere bijpremie betalen. De reden die verzekeraars daarvoor geven is dat horecapersoneel aan verhoogde risico’s is blootgesteld door alcoholgebruik en lange nachtshiften.

Vice-Eerste minister en minister van Werk en Economie Peeters had vragen bij deze praktijk en laat onderzoeken of er geen sprake is van discriminatie. Daarnaast wil hij overleggen met verzekeringsfederatie Assuralia en met Horeca Vlaanderen. Hij wil zo nagaan of er maatregelen mogelijk zijn om te garanderen dat ook mensen in de horeca tegen aanvaardbare voorwaarden een verzekering kunnen krijgen.

"Horeca Vlaanderen is blij dat haar oproep gehoor krijgt. Dialoog is steeds de sleutel tot goede oplossingen. We gaan dan ook graag in op de uitnodiging van Minister Peeters voor constructief overleg hierover!", aldus Matthias De Caluwe CEO Horeca Vlaanderen.

Huidig kader

Verzekeraars kunnen vandaag hogere premies opleggen aan bepaalde groepen mensen omwille van een hoger risico. De verzekeraar heeft echter geen carte blanche om deze doelgroepen zelf willekeurig vast te stellen. De wet bepaalt dat elke segmentatie voor de acceptatie of tarifering objectief moet worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel moeten passend en noodzakelijk zijn. Horeca Vlaanderen vraagt eerlijke kansen voor iedereen die actief is in de horecasector!