ACADEMY

Opl. Hygiëne en autocontrole - opfriscursus

De bedoeling van deze opleiding is om de spelregels inzake voedselveiligheid toe te lichten en dit voor de horecasector.

De vereisten voor het autocontrolesysteem worden inhoudelijk bekeken.

Tijdens deze les komen volgende aspecten aan bod:

  • goede hygiënepraktijken
  • traceerbaarheid
  • meldingsplicht
  • HACCP

Daarnaast is er ook aandacht voor de nieuwe verplichtingen inzake allergenen en etikettering tijdens deze cursus.

Sinds 2008 organiseert de Voorlichtingscel van het FAVV gratis opleidingen voor groepen van operatoren uit de distributiesector die rechtstreeks in contact komen met de consumenten. Zij richt zich meer bepaald tot kleine inrichtingen die vaak moeilijkheden ondervinden om zich in regel te stellen met de reglementering.

Inschrijven kan via het open aanbod van FAVV.

http://www.afsca.be/vcb/opleidingen/generieke

Docent

Koen De Roover is actief als controleur bij het FAVV sinds 2005 en sinds 2010 voltijds opleider voor de voorlichtingscel.

Praktische gegevens en inschrijven

Aanvang 9u00 - Einde 13u

Deze opleiding is kosteloos voor elke horeca-ondernemer of starter.
Klik hieronder op de sessie die u wenst te volgen en schrijf u in.