Brouwerijcontracten versoepeld vanaf 1 maart 2018

21122015_WVV_HorecakrantCharter_10

 

Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel, Horeca Wallonië, De Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische drankenhandelaars ondertekenden in december 2015 een gedragscode die de brouwerijcontacten voor een deel heeft versoepeld. Initieel waren deze versoepelingen enkel van toepassingen voor contracten afgesloten, verlengd of gewijzigd vanaf 1 maart 2016, maar vanaf 1 maart 2018 zijn ze ook van toepassing voor alle bestaande contracten.

De vaak erg strikte brouwerijcontracten waren al lang een doorn in het oog van Horeca Vlaanderen. Op vraag van Horeca Vlaanderen werd deze materie opgenomen in het federaal regeerakkoord. Op initiatief van ministers Peeters en Borsus werden de partners samen geroepen met deze nieuwe gedragscode als gevolg. De meest extreme uitwassen worden aangepakt. De ondernemer krijgt meer vrijheid, transparantie en rechtszekerheid. De volledige problematiek is niet opgelost, maar er is een belangrijke stap gezet. Volgend jaar staat een eerste evaluatie gepland.

 

Ondernemer wordt versterkt

Met de gedragscode worden ondernemers versterkt. Een aantal clausules in de contracten worden per definitie verboden. Zo mag de brouwer of drankenhandelaar geen verplichtingen meer opleggen betreffende openingsuren of –dagen (als de horecabestemming van het onroerend goed wordt nageleefd), private aankopen, toekomstige uitbatingen en verkoopprijzen.

Minimale afnameverplichtingen

De minimale afnameverplichtingen blijven bestaan, maar moeten uitgaan van een realistische benadering rekening houdend met een correct rendement voor alle partijen. Ze zullen ook jaarlijks worden geëvalueerd. Daarnaast worden situaties van overmacht verplicht in rekening gebracht en zijn er in geval van verbreking afspraken over maximale vergoedingen.

Exclusiviteit

In de gedragscode zijn afspraken gemaakt om de exclusiviteit deels in te perken. Er is geen exclusiviteitsverplichting meer mogelijk voor alle goederen die geen dranken zijn én warme dranken, met uitzondering van koffie. Voor sterke dranken geldt een gemoduleerde regeling. Er is een kleine opening wat de exclusiviteit voor bieren betreft: cafébazen zullen vrij minstens twee speciaalbieren op fles mogen kiezen. Deze laatste uitzondering geldt niet voor cafés die in eigendom zijn van een brouwer of drankenhandelaar, diens familie of een verbonden vennootschap.

Horeca Vlaanderen had vooral de exclusiviteit sterker willen inperken, maar de Europese wetgeving laat brouwers en drankenhandelaars toe om dit te bedingen. 

horecavlaanderen-jverlinden-hr-5573-31

Gedragscode

De volledige gedragscode kan u hier nalezen.

Verzoeningscommissie 

De gedragscode met bovenstaande aanpassingen is vanaf 1 maart 2018 van toepassing voor alle contracten. U kan de aanpassingen zelf vragen aan uw drankenhandelaar verwijzend naar de gedragscode. Om eventuele geschillen tussen horecaondernemers en drankenhandelaars of brouwers op te lossen is een verzoeningscommissie opgericht.

Onderneem actie!

Bij onze publicaties  vindt u de checklist brouwerijcontracten waarmee u uw contract kan aftoetsen. Leden van Horeca Vlaanderen kunnen hun contract bovendien gratis laten nalezen bij onze juridische dienst.

In eerste instantie is het de bedoeling dat de uitbater en de drankhandelaar of brouwer zelf tot een overeenkomst komen waarin de gedragscode correct wordt toegepast. Als dit niet lukt kunnen leden van Horeca Vlaanderen dit geschil inleiden bij de verzoeningscommissie.

Een geschil inleiden kan u via deze website: https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/structuur-fod-economie/commissies-en-raden/gedragscode-en.

 

logo

Opleidingen

 

Infosessie gedragscode drankafnameovereenkomsten: Nu ook voor bestaande contracten!

Café-opleiding: Opleidingstraject n.a.v. de gedragscode drankafnameovereenkomsten