Brouwerijcontracten

 

Brouwerijcontracten: een historisch akkoord

Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel, Horeca Wallonië, De Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische drankenhandelaars (FeBeD) hebben in december 2015 een gedragscode ondertekend die de brouwerijcontacten moet versoepelen. Een belangrijk en historisch akkoord voor de sector.

De vaak erg strikte brouwerijcontracten waren al lang een doorn in het oog van Horeca Vlaanderen. De overgrote meerderheid van de café-uitbaters is gebonden aan een drankafnamecontract. In veel contracten is opgenomen dat de ondernemers exclusief de bieren van de brouwerijen of drankenhandelaars moeten verdelen, vaak met een afnameverplichting van een vooropgesteld aantal hectoliter. Bovendien wordt geëist dat de uitbaters ook bij hen of via verplichte leveranciers frisdranken, wijn, koekjes voor bij de koffie, detergent en zelfs toiletpapier afnemen tegen een vaste prijs. Prijsonderhandelingen zijn onmogelijk. Dit weegt op de rentabiliteit van de cafés, met een hoog aantal faillissementen tot gevolg. Op vraag van Horeca Vlaanderen werd deze materie opgenomen in het federaal regeerakkoord. Op initiatief van ministers Peeters en Borsus werden de partners samen geroepen met deze nieuwe gedragscode als gevolg.

Dit is voor de cafésector een belangrijk en historisch akkoord. De verwachtingen liggen dan ook erg hoog. Het is de eerste keer dat de sector met de brouwers en drankenhandelaars dergelijk akkoord afsluit. De meest extreme uitwassen worden aangepakt. De ondernemer krijgt meer vrijheid, transparantie en rechtszekerheid. De volledige problematiek is niet opgelost, maar er is een belangrijke stap gezet.  Binnen drie jaar staat een eerste evaluatie gepland.

 Ondernemer wordt versterkt

Met de gedragscode worden ondernemers versterkt. De horecafederaties zullen opleidingen aanbieden die een startend cafébaas verplicht moet volgen vooraleer hij een drankafnameovereenkomst tekent. Daarnaast krijgt de kandidaat café-uitbater een periode van veertien dagen om het contract te laten evalueren, bijvoorbeeld door zijn beroepsvereniging, voor hij mag tekenen. Om grondig te kunnen evalueren wordt uitgebreide precontractuele informatie verplicht.  Een aantal clausules in de contracten worden per definitie verboden. Zo mag de brouwer of drankenhandelaar geen verplichtingen meer opleggen betreffende private aankopen, toekomstige uitbatingen, prijzen en openingsuren of -dagen.

Minimale afnameverplichtingen

De minimale afnameverplichtingen blijven bestaan, maar moeten uitgaan van een realistische benadering rekening houdend met een correct rendement voor alle partijen. Ze zullen ook jaarlijks worden geëvalueerd. Daarnaast worden situaties van overmacht verplicht in rekening gebracht en zijn er in geval van verbreking afspraken over maximale vergoedingen.

Exclusiviteit

In de gedragsovereenkomst zijn afspraken gemaakt om deze exclusiviteit deels in te perken. Er is geen exclusiviteitsverplichting meer mogelijk voor alle goederen die geen dranken zijn, warme dranken met uitzondering van koffie en alle sterke dranken. Er is een kleine opening wat de exclusiviteit voor bieren betreft: cafébazen zullen vrij twee speciaalbieren op fles mogen kiezen. Deze laatste uitzondering geldt niet voor cafés die in eigendom zijn van een brouwer of drankenhandelaar.

Horeca Vlaanderen had vooral de exclusiviteit sterker willen inperken, maar de Europese wetgeving laat brouwers en drankenhandelaars toe om dit te bedingen. 

Horeca Vlaanderen is tevreden met het nieuwe akkoord. Wat jarenlang onbespreekbaar was, is nu open gebroken. De ondernemer zal sterker staan, er zijn striktere voorwaarden voor de afnameverplichting en de exclusiviteit wordt deels ingeperkt.

Het artikel uit de Horeca Echo van februari 2016 leest u hier (leden).

 

 

 

Gedragscode

De volledige gedragscode kan u hier nalezen.

logo

Opleidingen

In de gedragscode werd afgesproken dat de horecafederaties praktijkgerichte opleidingen zullen aanbieden met als doel het aantal faillissementen in de sector sterk te verminderen. Deze opleiding is verplicht voor alle cafébazen die een drankafnameovereenkomst tekenen en zal ook als voorwaarde worden opgenomen in het contract.

Horeca Vlaanderen engageert zich om deze opleiding te organiseren en werkte een traject uit. Dit traject omvat zeven modules die in acht opeenvolgende weken worden afgewerkt:

  1. Startersopleiding en inleiding in het businessplan
  2. Prijszetting, up-selling en fiscaliteit
  3. Sociaal beheer voor cafés
  4. Autocontrole (HACCP): Voedselveiligheid via goede hygiënepraktijken
  5. Bar Basics: Hoe organiseer ik mijn bar?
  6. Gecertificeerd Bierschenker (twee dagen)
  7. Businessplan in de praktijk (facultatief)


Elke module duurt één dag, met uitzondering van de opleiding ‘Gecertificeerd bierschenker’, die twee dagen in beslag neemt.

Meer informatie over de opleidingen vindt u hier.