ACADEMY

Inhoud module 2 'Autocontrole: Voedselveiligheid via goede hygiënepraktijken'

 

Deze module is geweid aan voedselveiligheid. Volgende thema's komen aan bod:

  • Korte duiding rond de basiswetgeving: Autocontrole-traceerbaarheid-meldingsplicht, allergenen
  • Autocontrole(-gids): Wat is dat? Waar te vinden/krijgen? Wat er mee doen?
  • Waarom al die regeltjes? Argumenten van de overheid en argumenten vanuit kwaliteitsbeheer
  • Tegen welke gevaren moeten we gewapend zijn? Fysisch-Chemisch-Microbieel-Allergenen
  • Achtergrond bij microbieel gevaar: Aanwezigheid-groei-problematiek
  • Welke CCP’s AP’s e.d. zijn meestal van toepassing in (eet)cafés?

Na de theorie hebt u de kans om al uw vragen te stellen. Welke concrete situaties stellen zich in uw zaak en hoe kan u deze oplossen, zodat u in orde bent met de wetgeving?

Keer terug