ACADEMY

Inhoud module: 'Startersopleiding, inleiding businessplan en gedragscode'

 

In de eerste module komen drie onderwerpen aan bod:

1/ Startersformaliteiten bij het oprichten van een horecazaak:

  • De opstartformaliteiten: het vestigingsattest, de nodige vergunningen en verzekeringen
  • De vormen van ondernemen: uitbating, overname, opstart eigen concept, gedeeld eigenaarschap
  • De financieringsmogelijkheden: eigen middelen, lening bij een bankinstelling, risicokapitaal, participatiefonds
  • Juiste definiëring van het concept: wie wordt mijn doelpubliek en hoe bereik ik hen?
  • De do’s & don’ts: de juiste look & feel, menu-engineering (aankoop-verkoopkost), juiste communicatiekanalen
  • Personeelsbeleid: geen of juist veel personeel
  • Aankoopbeleid: goede leverancierscontracten

2/ Inhoud van de gedragscode: ken uw rechten en plichten wanneer u een drankafnameovereenkomst tekent met een brouwer of een drankenhandelaar.

3/ Het businessplan

  • Inhoud van een businessplan
  • Werken met eenvoudige Excell-bestanden om een correcte inschatting te maken van inkomsten en uitgaven.
Keer terug